Fortnox Användarstöd

Skapa husfaktura - rot, rut och grönt avdrag

I Fortnox Fakturering kan du enkelt fakturera med rot, rut eller grönt avdrag, så kallade husfakturor. Här beskriver vi hur du gör i programmet.

OBS! Från 1 januari 2020 kräver Skatteverket att betalning för utförda rot- och rutarbeten sker elektroniskt. Detta gäller även för grönt avdrag. 
Läs mer här: Krav på elektroniska betalningar för rot/rut

 

Rotavdrag

 • Köparen kan dra av 30 procent av den totala arbetskostnaden, maximalt 50 000 kronor, oavsett köparens ålder.
 • För att utnyttja maximal skattereduktion för rot-arbete måste arbetskostnaden uppgå till minst 166 667 kronor

Rutavdrag

 • Köpare kan få som mest 75 000 kronor i rutavdrag, från den 1/1 2021.
 • Rut-avdrag för städning godkänns endast för enklare städarbete, annat rengöringsarbete samt flyttstädning.
 • Rut-avdrag godkänns inte länge för matlagning.
 • Från 1/1 2021 kommer fyra nya rut-tjänster finnas tillgängliga. Dessa är: vattentvätt av kläder och hemtextil vid tvättinrättning, möblering av bostad, transporttjänster och enklare tillsyn av en bostad.
 • För tvätt och vård av kläder och transporttjänster ska arbetskostnaden schablonberäknas till 50 procent av det totalt debiterade beloppet på fakturan. Skattereduktionen ska sedan räknas ut med 50% av den schablonberäknade arbetskostnaden. Detta innebär att köparen har rätt till skattereduktion på 25% på det totalt debiterade beloppet på fakturan för ovanstående tjänster. För övriga tjänster beräknas skattereduktionen till 50% av arbetskostnaden.

Grönt avdrag (från 1/1 2021)

 • Från 1/1 2021 kommer de nuvarande stöden till privatpersoner för solcellssystem, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon ersättas av en skattereduktion för installation av grön teknik. Avdraget ska fungera på liknande sätt som rot och rut, så att köparen får avdraget direkt på fakturan.
 • Köparen kan dra av 15% av de totala material- och arbetskostnaderna för installation av solceller.
 • Köparen kan dra av 50% av de totala material och arbetskostnaderna för installation av lagring av egenproducerad el och installation av laddningspunkt elfordon.
 • Köpare kan få som mest 50 000 kronor i grönt avdrag

Skapa rotfaktura, rutfaktura och faktura med grönt avdrag

Först av allt måste funktionen Husarbete vara aktiverad i programmet. Det gör du under Inställningar - Fakturering - Husarbete. Läs mer här: Inställningar - Husarbete rot- & rut

När du är klar med inställningarna för husarbete kan du börja fakturera med rot, rut eller grönt avdrag i Fortnox. När du har skapat en ny faktura behöver du välja vilket husarbete fakturan ska innehålla, alltså om det är en rotfaktura, rutfaktura eller en faktura med grönt avdrag.

 

husarbete-faktura.jpg

 

Nästa steg är att du måste bocka i kolumnen för Hus samt ange vilken typ av arbete som utförts på de rader där skatteavdrag ska göras. Du bockar alltså enbart i rutan för Hus på de rader där arbetskostnaden specificeras. I kolumnen till höger anger du typ av husarbete, t.ex. målning eller trädgårdsarbete.

Enligt Skatteverkets regelförändring (fr.o.m. 1 januari 2015) ska du även ange vilken typ av rot-/rutarbete som eventuella materialkostnader faktureras för. Detta gäller även för grönt avdrag. För att registrera en materialkostnad väljer du enbart vilken typ av husarbete du har använt artikeln till, t.ex. målning eller trädgårdsarbete. Se exempel i bilden nedan.

Innehåller fakturan andra kostnader som du haft i samband med arbetet och som ska redovisas till Skatteverket, t.ex. resekostnader, väljer du alternativet "Övriga kostnader" i kolumnen för typ av husarbete. Dessa uppgifter kommer då att räknas med som övriga kostnader i filen som du skickar in till Skatteverket.

Du kan även markera raden på fakturan som Ej husarbete. Detta är aktuellt om du till exempel använder artikelrader med negativ summa. Artikeln kommer då inte med i filen till Skatteverket. Ej husarbete kommer inte kunna kombineras om husarbetsikonen är markerad eller med de ruttjänster där skattereduktionen beräknas med schablon.

husarbete-typ.jpg

 

Längst ner i högra hörnet på fakturan ser du hur mycket avdrag som görs. Skattereduktionen dras automatiskt från totalsumman och det belopp kunden ska betala visas i fältet Att betala. I fältet Totalt visas den summan du totalt ska få in från kunden och Skatteverket.

Klicka sedan på verktyget Husarbete som du hittar uppe i högra hörnet. Här kan du registrera personnummer om detta inte redan finns angivet i kundregistret. Du kan även lägga till ytterligare personer i hushållet som ansöker om avdrag samt ändra beloppet. Välj vilken typ av husarbete fakturan avser. Vid rotarbete eller grönt arbete, fyll i fastighetsbeteckning och eventuellt bostadsrättsföreningens organisationsnummer. Görs arbetet i en bostadsrättslägenhet ska lägenhetsnummer anges i fältet Fastighetsbeteckning/lägenhetsnr. Båda dessa uppgifter kan du fylla i på fliken Grunduppgifter på kunden i Kundregistret, då följer de med till eventuell husfaktura.

02.png

husarbete-skattereduktion.jpg

 

Enligt reglerna för rot, rut och grönt arbete ska du alltid rapportera antal faktiskt arbetade timmar till Skatteverket. De timmar som faktureras kan ibland skilja sig ifrån hur många timmar som utförts, t.ex. vid fastprisavtal vilket innebär att du kan ha fakturerat 10 timmar medan du enbart har utfört 8 timmars arbete. Om så är fallet anger du det under fliken Timmar att rapportera, se exempel nedan. Om antalet timmar som faktureras är detsamma som antalet arbetade timmar behöver du således inte ange något i kolumnen "Timmar att rapportera". 

Det antalet timmar du angivit här kommer enbart att komma med i filen för skattereduktion som du skickar in till Skatteverket. Din kund kommer alltså aldrig att se de faktiskt arbetade timmarna gentemot det antal som angivits på fakturan.

04.png
 

Avsluta med att spara eller bokföra fakturan och skicka den till din kund. När fakturan bokförts blir den låst och du kan enbart justera antal timmar du ska rapportera till Skatteverket. Du kan inte bokföra fakturan som betald om den inte är bokförd.

För att skicka fakturan till din kund klickar du på knappen Skicka som du hittar nere i fakturans högra hörn. Här kommer du ha olika valmöjligheter för vilket sätt fakturan ska skickas: via mejl, som e-faktura, med utskriftstjänsten eller som vanlig utskrift. I kundregistret ställer du in vilket leveranssätt som ska vara förvalt för varje kund.

 

Begäran om utbetalning

När kunden betalat sin del av fakturabeloppet gör du en delbetalning på fakturan. Det är först när du registrerat betalning på hela summan "Att betala" som du kan skicka en begäran om utbetalning till Skatteverket. Efter att du registrerat delbetalningen klickar du på fliken Husarbete. Här visas de fakturor som blivit delbetalda och är markerade med husarbete.

Bocka för de fakturor som du vill begära utbetalning för och klicka sedan på knappen Begär utbetalning. Det skapas då en fil som du sedan läser in på Skatteverkets hemsida.

OBS! Vad det gäller grönt avdrag går det inte att ansöka om avdraget via fil hos Skatteverket, då de ännu inte byggt in stöd för detta. Det innebär att du måste ansöka om gröna avdrag manuellt på Skatteverkets hemsida.

Observera att det för enskild näringsverksamhet är näringsidkaren själv som får underteckna begäran. För bolag är det behörig firmatecknare. Det går även att begära utbetalning via ombud genom Skatteverkets hemsida.

 

Registrera betalning från Skatteverket

När du ansökt om utbetalning från Skatteverket får du efter cirka 10 dagar ett besked om skattereduktionen. Då pengarna finns på ditt konto ska du registrera betalningen. Klicka på fliken Husarbete och markera de fakturor som du fått utbetalning för. Kontrollera så att beloppet i kolumnen Beslutad skattered. stämmer.

Om du fått ett nekande från Skatteverket lägger du in 0 kronor som beslutad skattereduktion och bokför betalningen. Först då får du möjlighet att skicka en påminnelse till kunden på det resterande fakturabeloppet.

I kolumnen Betaldatum anger du det datum då du mottagit utbetalningen. Avsluta genom att välja betalsätt och klicka på knappen Bokför betalning.

05.png 

När du bokfört betalningen blir fakturorna slutbetalda och i fakturalistan är denna typ av fakturor alltid markerade med hussymbolen.

Under Husarbete kommer du även att se beslutad skattereduktion när inbetalningen från Skatteverket är bokförd.

husarbete-beslutad-skattereduktion.jpg

Husfakturor från föregående år

Husfakturor som tillhör föregående år och som ej är ansökta innan föregående års slut kan man inte skapa en fil på i programmet då de blir låsta. Om ansökan för dessa har gjorts manuellt utanför programmet eller via Skatteverkets hemsida, har det tidigare varit omöjligt att få dessa fakturor att ej stå som "ej ansökta". Du kan manuellt sätta dessa husfakturor som ansökta i programmet, utan att det skapas en fil.

07.png

 

Husarbete som omfattas av rot, rut och grönt arbete

Dessa finns valbara i programmet för rotfakturor:

 • Bygg
 • El
 • Glas/plåtarbete
 • Mar/dräneringsarbete
 • Murning
 • Målning/tapetsering
 • VVS
 • Övrig kostnad
 • Ej husarbete

Dessa finns valbara i programmet för rutfakturor:

 • Flyttjänster
 • It-tjänster
 • Städning
 • Kläd- och textilvård
 • Snöskottning
 • Trädgårdsarbete
 • Barnpassning
 • Personlig omsorg
 • Vitvaror
 • Möblering (Från och med 1/1 2021)
 • Tillsyn av bostad (Från och med 1/1 2021)
 • Transporttjänster (Från och med 1/1 2021)
 • Tvätt och vård av kläder (Från och med 1/1 2021)
 • Övrig kostnad
 • Ej husarbete

Dessa finns valbara i programmet för fakturor med grönt avdrag: 

 • Solceller (Från och med 1/1 2021)

 • Lagring egenproducerad el (Från och med 1/1 2021)

 • Laddningspunkt elfordon (Från och med 1/1 2021)

 • Övrig kostnad

 • Ej husarbete

Vill du läsa mer om Skatteverkets förklaring av godkända rot-arbeten, klicka här: 
Skatteverket: Ger arbetet rätt till rotavdrag?

Vill du läsa mer om Skatteverkets förklaring av godkända rut-arbeten, klicka här: 
Skatteverket: Ger arbetet rätt till rutavdrag?


Från och med 1/7 2019 infördes några förändringar som berör rut-avdrag. Skulle en anmälan ske precis innan brytdatumet kan man antingen genomföra en omprövning eller en ny ansökan hos Skatteverket. Vill du läsa mer om hur detta går till, klicka här: 
Skatteverket: Om du redan utnyttjat hela ditt rot- och rutavdrag