Fortnox Användarstöd

Skapa husfaktura - rot- & rut

I Fortnox Fakturering kan du enkelt fakturera med rotavdrag eller rutavdrag, så kallade husfakturor. Här beskriver vi hur du gör i programmet.

OBS! Från 1 januari 2020 kräver Skatteverket att betalning för utförda rot- och rutarbeten sker elektroniskt. 
Läs mer här: Krav på elektroniska betalningar för rot/rut

 

Rotavdrag

 • Köparen kan dra av 30 procent av den totala arbetskostnaden, maximalt 50 000 kronor, oavsett köparens ålder.
 • För att utnyttja maximal skattereduktion för rot-arbete måste arbetskostnaden uppgå till minst 166 667 kronor

Rutavdrag

 • Köpare kan få som mest 50 000 kronor i rutavdrag.
 • Rut-avdrag för städning godkänns endast för enklare städarbete, annat rengöringsarbete samt flyttstädning.
 • Rut-avdrag godkänns inte länge för matlagning.

 

Skapa husfaktura

Först av allt måste funktionen Husarbete vara aktiverad i programmet. Det gör du under Inställningar - Fakturering - Husarbete. Läs mer här: Inställningar - Husarbete rot- & rut

När du är klar med inställningarna för husarbete kan du börja fakturera med rot- eller rutavdrag i Fortnox. I stort är det samma tillvägagångssätt som när du skapar en vanlig faktura. Det som skiljer är att du måste bocka i kolumnen för Hus samt ange vilken typ av arbete som utförts på de rader där skatteavdrag ska göras. Du bockar alltså enbart i rutan för Hus på de rader där arbetskostnaden specificeras. I kolumnen till höger anger du typ av husarbete, t.ex. målning eller trädgårdsarbete.

Enligt Skatteverkets regelförändring (fr.o.m. 1 januari 2015) ska du även ange vilken typ av rot-/rutarbete som eventuella materialkostnader faktureras för, se exempel i bilden nedan.

Innehåller fakturan andra kostnader som du haft i samband med arbetet och som ska redovisas till Skatteverket, t.ex. resekostnader, väljer du alternativet "Övriga kostnader" i kolumnen för typ av husarbete. Dessa uppgifter kommer då att räknas med som övriga kostnader i filen som du skickar in till Skatteverket.

01.png 

Längst ner i högra hörnet på fakturan ser du hur mycket avdrag som görs. Skattereduktionen dras automatiskt från totalsumman och det belopp kunden ska betala visas i fältet Att betala. I fältet Totalt visas den summan du totalt ska få in från kunden och Skatteverket.

Klicka sedan på verktyget Husarbete som du hittar uppe i högra hörnet. Här kan du registrera personnummer om detta inte redan finns angivit i kundregistret. Du kan även lägga till ytterligare personer i hushållet som ansöker om avdrag samt ändra beloppet. Välj vilken typ av husarbete fakturan avser. Vid rotarbete fyll i fastighetsbeteckning och eventuellt bostadsrättsföreningens organisationsnummer. Görs arbetet i en bostadsrättslägenhet ska lägenhetsnummer anges i fältet Fastighetsbeteckning/lägenhetsnr. Båda dessa uppgifter kan du fylla i på fliken Grunduppgifter på kunden i Kundregistret, då följer de med till eventuell Husfaktura.

02.png

03.png

 

Enligt reglerna för rot- och rutarbete ska du alltid rapportera antal faktiskt arbetade timmar till Skatteverket. De timmar som faktureras kan ibland skilja sig ifrån hur många timmar som utförts, t.ex. vid fastprisavtal vilket innebär att du kan ha fakturerat 10 timmar medan du enbart har utfört 8 timmars arbete. Om så är fallet anger du det under fliken Timmar att rapportera, se exempel nedan. Om antalet timmar som faktureras är detsamma som antalet arbetade timmar behöver du således inte ange något i kolumnen "Timmar att rapportera". 

Det antalet timmar du angivit här kommer enbart att komma med i filen för skattereduktion som du skickar in till Skatteverket. Din kund kommer alltså aldrig att se de faktiskt arbetade timmarna gentemot det antal som angivits på fakturan.

04.png
 

Avsluta med att spara eller bokföra fakturan och skicka den till din kund. Så länge fakturan bara är sparad kan du ändra uppgifterna på den. När fakturan bokförts kan du enbart justera typ av husarbete samt antal timmar du ska rapportera till Skatteverket. Du kan inte bokföra fakturan som betald om den inte är bokförd.

För att skicka fakturan till din kund klickar du på knappen Skicka som du hittar nere i fakturans högra hörn. Här kommer du ha olika valmöjligheter för vilket sätt fakturan ska skickas: via mejl, som e-faktura, med utskriftstjänsten eller som vanlig utskrift. I kundregistret ställer du in vilket leveranssätt som ska vara förvalt för varje kund.

 

Begäran om utbetalning

När kunden betalat sin del av fakturabeloppet gör du en delbetalning på fakturan. Det är först när du registrerat betalning på hela summan "Att betala" som du kan skicka en begäran om utbetalning till Skatteverket. Efter att du registrerat delbetalningen klickar du på fliken Husarbete. Här visas de fakturor som blivit delbetalda och är markerade med husarbete.

Bocka för de fakturor som du vill begära utbetalning för och klicka sedan på knappen Begär utbetalning. Det skapas då en fil som du sedan läser in på Skatteverkets hemsida.

Observera att det för enskild näringsverksamhet är näringsidkaren själv som får underteckna begäran. För bolag är det behörig firmatecknare. Det går även att begära utbetalning via ombud genom Skatteverkets hemsida.

 

Registrera betalning från Skatteverket

När du ansökt om utbetalning från Skatteverket får du efter cirka 10 dagar ett besked om skattereduktionen. Då pengarna finns på ditt konto ska du registrera betalningen. Klicka på fliken Husarbete och markera de fakturor som du fått utbetalning för. Kontrollera så att beloppet i kolumnen Beslutad skattered. stämmer.

Om du fått ett nekande från Skatteverket lägger du in 0 kronor som beslutad skattereduktion och bokför betalningen. Först då får du möjlighet att skicka en påminnelse till kunden på det resterande fakturabeloppet.

I kolumnen Betaldatum anger du det datum då du mottagit utbetalningen. Avsluta genom att välja betalsätt och klicka på knappen Bokför betalning.

05.png 

När du bokfört betalningen blir fakturorna slutbetalda och i fakturalistan är denna typ av fakturor alltid markerade med hussymbolen.

Under Husarbete kommer du även att se beslutad skattereduktion när inbetalningen från Skatteverket är bokförd.

06.png

Husfakturor från föregående år

Husfakturor som tillhör föregående år och som ej är ansökta innan föregående års slut kan man inte skapa en fil på i programmet då de blir låsta. Om ansökan för dessa har gjorts manuellt utanför programmet eller via Skatteverkets hemsida, har det tidigare varit omöjligt att få dessa fakturor att ej stå som "ej ansökta". Du kan manuellt sätta dessa husfakturor som ansökta i programmet, utan att det skapas en fil.

07.png

 

Husarbete som omfattas av rot/rut

Dessa finns valbara i programmet.

 • Bygg
 • El
 • Glas/plåtarbete
 • Mar/dräneringsarbete
 • Murning
 • Målning/tapetsering
 • VVS
 • Flyttjänster
 • It-tjänster
 • Städning
 • Kläd- och textilvård
 • Snöskottning
 • Trädgårdsarbete
 • Barnpassning
 • Personlig omsorg
 • Vitvaror (Från och med 1/1 2017)

 

Vill du läsa mer om Skatteverkets förklaring av godkända rot-arbeten, klicka här: 
Skatteverket: Ger arbetet rätt till rotavdrag?

Vill du läsa mer om Skatteverkets förklaring av godkända rut-arbeten, klicka här: 
Skatteverket: Ger arbetet rätt till rutavdrag?


Från och med 1/7 2019 infördes några förändringar som berör rut-avdrag. Skulle en anmälan ske precis innan brytdatumet kan man antingen genomföra en omprövning eller en ny ansökan hos Skatteverket. Vill du läsa mer om hur detta går till, klicka här: 
Skatteverket: Om du redan utnyttjat hela ditt rot- och rutavdrag