Kundregister

För att kunna skapa en offert, order eller faktura till en kund behöver du ha lagt upp kunden i ditt kundregister. Klicka på Register - Kunder.

01_14.15.37.png 

Den specifika kundinformationen hämtas upp från registret och fylls automatiskt i på fakturor och övriga dokument. 

Genom kundregistret får du också en enkel och tydlig ordning på dina kunduppgifter. Vill du söka på en kund kan du antingen söka på kundnummer eller kundnamn alternativt göra en utökad sökning där du till exempel kan söka på de kunder med ett specifikt postnummer eller en viss ort. 

 

Import av befintligt kundregister 

Har du ett befintligt kundregister som du vill lägga in i ditt program kan du genomföra den importen in i programmet på egen hand. Välj att klicka på Register uppe till höger i programmet och sedan väljer du alternativet Importera. 

Här kan du läsa mer om hur du gör för att importera till redan befintliga kundregister.  

Mer information om mallarna och exempelfiler för artikelregister.

 

Register - Kunder

När du klickat på Register - Kunder kommer du till en lista där du ser alla dina kunder. Du kan ändra sorteringsordningen genom att klicka på någon av rubrikerna. Om du t.ex. vill att kunderna ska sorteras efter ort så klickar du på rubriken Ort, för att ändra så att sökresultatet visas från Ö-A istället för A-Ö så klickar du på rubriken en gång till. Du ändrar alltså från stigande till fallande ordning genom att klicka på rubrikerna. 

02.png

 

Lägg till kund

För att lägga till en kund klickar du på knappen Skapa ny uppe till höger i vyn. Fyll i de uppgifter du har om kunden. På fliken Grunduppgifter fyller du i de obligatoriska uppgifterna kundnummer och kundnamn. Här kan du också fylla i kundtyp och en eventuell branschkod. Nästa flik är Faktureringsuppgifter, här anger du  bland annat betalningsvillkor och vilken prislista du vill koppla till kunden. Du väljer även vilken momstyp som ska kopplas till kunden. Om du exempelvis levererar en produkt till en köpare utanför EU så ska du märka den kunden med momstyp Export.

Tänk på att desto fler uppgifter du lägger in från början, ju mindre behöver du ange varje gång du lägger in kund på en faktura. Du kan när som helst gå in och ändra eller komplettera uppgifterna genom att klicka på aktuell kund i registret. Klicka på Spara när du är klar. Du kan också ändra uppgifterna när du skapar en faktura, om en faktura till exempel ska ha ett annat betalningsvillkor än det som hämtas upp från kundregistret. 

Under fliken Affärshändelser ser du vilka offerter/order/fakturor som har skapats med den aktuella kunden. Även här har du möjlighet att göra en mer specifik sortering där du exempelvis kan välja att visa vilka offerter/order/fakturor som skapats med kunden inom ett visst datumintervall eller inom ett visst projekt. 

03.png

 

Utökad sökning

Letar du efter en specifik kund kan du antingen söka på kundnummer, kundnamn eller organisationsnummer i sökfältet uppe i vänstra hörnet eller göra en utökad sökning där du exempelvis gör ett urval på de kunder som finns på en viss ort. 

04.png

 

Automatisk adresshämtning 

Har du tillgång till kreditupplysningen i programmet kommer du också kunna använda dig av en funktion som automatiskt hämtar upp adressuppgifterna på din kund genom att du enbart fyller i kundens organisationsnummer. Klicka på Skapa ny i kundregistret och fyll i organisations-/personnumret och klicka på enter-tangenten så kommer adressinformationen hämtas via vår kreditupplysningstjänst och fyllas i automatiskt. Den automatiska adresshämtningen är kostnadsfri. 

 

Kreditupplysning

I tjänsten Fortnox Kreditupplysning samarbetar vi med Creditsafe AB och förutom möjligheten att ta kreditupplysningar på dina kunder kan du bevaka dina kunder och få information om nya händelser beträffande din kund i Bolagsverkets eller Kronofogdens register.
Här hittar du mer information om hur du gör en kreditupplysning.

 

Ändra eller ta bort kund

Du kan ändra all information utom kundnumret genom att klicka in dig på en kund och justera uppgifterna. Om du vill kan du även redigera en kund när du står inne på en faktura. Klicka i så fall på redigerasymbolen till höger om kundnamnet så kommer du in på kundkortet och kan ändra uppgifterna.

05.png

 

Det kan även ta bort kunder med affärshändelser. Alla affärshändelser behöver vara avslutade, dvs. slutbetald kundfaktura eller offert vars order inte är i status skapad, eventuella avtal med kunden måste också vara borttaget. Tas kunden bort kommer momstypen på kundens fakturor baseras på värdet som var när kunden valdes in på fakturan.

Obs! Kundnummer på borttagna kunder kan ej återanvändas.

Film: Kundspecifika inställningar