Fortnox Användarstöd

Kundfakturor - Lista

Klickar du på Fakturering i huvudmenyn kommer du till kundfakturalistan där du har full översikt över alla dina kundfordringar.

 

01.png 

Status genom färgmarkering

Fakturorna har olika färg beroende på vilken status de har. Du kan välja att sortera listan för att visa alla obetalda, alla obetalda förfallna, alla ej bokförda, alla slutbetalda, alla under betalning, alla under betalning förfallna samt alla makulerade fakturor. 

02.png

Utökad sökning

Du har även möjlighet att göra en utökad sökning där du till exempel kan söka fram alla fakturor med en viss referensperson eller samtliga hus-fakturor. När du gjort en utökad sökning och bläddrar bland sökträffarna så kommer programmet visa de fakturor som ryms inom sökresultatet. För att ta bort en utökad sökning klickar du på Stäng utökad sökning som du hittar precis till höger om sökfältet. Då kommer du tillbaka till fakturalistan där samtliga kundfakturor visas.

03.png

Sorteringsordning

Vill du ändra sorteringsordningen på listan klickar du på någon av rubrikerna. Om du vill att listan ska sorteras på namn klickar du alltså på rubriken Namn, klickar du en gång till kommer listan sorteras från Ö-A istället för från A-Ö. Du ändrar alltså från stigande till fallande ordning genom att klicka på rubrikerna.

04.png

 

Massbearbetning

I listan över dina kundfakturor har du möjlighet att bocka i flera fakturor i bockrutan längst ut till vänster på fakturaraden och sedan massbearbeta fakturorna. På detta sätt kan du snabbt bokföra eller skicka många fakturor samtidigt.
Här kan du läsa mer:
Massbearbeta kundfakturor

05.png

 

Symbolförklaring

Längst ut till höger på en faktura finns ett antal symboler. Symbolen med en gubbe visar vem det är som skapat fakturan och när den är skapad. Den andra symbolen med ett brev visar när och på vilket sätt fakturan skickats. Pratbubblan visar att det finns en kommentar kopplad till fakturan. Huset betyder att det är en faktura där en eller flera artiklar är markerade med husarbete. Den sista symbolen med två ark innebär att man kopierar fakturan. 

06.png