Skapa restorder

När du ska fakturera en order där du enbart levererar en del av artiklarna kommer du att få frågan om du vill skapa en restorder på de artiklar som inte levereras.

I exemplet nedan innehåller ordern 5 artiklar men enbart 3 har angetts i kolumnen för levererat antal, när vi klickar på knappen Skapa faktura får vi därför frågan om vi vill skapa en restorder. 1.png


 
Väljer vi att skapa en restorder kommer endast det levererade antalet att faktureras och övriga artiklar hamnar då på restordern. Restordern får även en koppling till den ursprungliga ordern.

När vi står inne på ordern kan vi hålla markören över förstoringsglaset uppe till vänster för att se vilken restorder och vilken faktura ordern är kopplad till. 


rest.png