Inställningar - Valuta

Om du ska registrera offerter eller order i en annan valuta än SEK behöver du lägga upp valutan i inställningarna som du hittar uppe i högra hörnet. Välj sedan Offert/Order - Valuta. Här lägger du till den valuta du ska använda. Börja med att välja valutakod.

Enhet används för att få ett mer precist värde i de fall valutakursen är mindre än 0,01. Vid små valutor används oftast en enhet på 100 vilket gör att valutakursen kan beräknas med större noggrannhet då en enhet på 100 innebär att kursen kan ha ett mer precist tal. Den faktiska valutakursen räknas ut genom att dividera värdet i kolumnen för säljkurs eller köpkurs med enheten.   

Datumkolumnen visar vilket datum kursen hämtats ifrån. Kursen uppdateras inte automatiskt. Säljkursen används på dina leverantörsfakturor och det är alltså till den kursen som banken säljer valutan till dig för. Köpkursen används på dina kundfakturor och det är till den kursen som banken köper valutan från dig för. 


valuta_inst_llningar.jpg


Den valutakursen som står i inställningarna är den som kommer hämtas upp på offerten/ordern men givetvis ändrar du till den aktuella kursen när du skapar offerten/ordern. Du ändrar detta i blocket Orderuppgifter när du står inne på ordern. 


1.jpg

 

Läs om hur du skapar utlandsfakturor här

Film: Valutahantering i Fortnox