Inställningar - Projekt

Vill du använda dig av projektredovisning behöver du aktivera funktionen i inställningarna som du hittar uppe i högra hörnet. Välj sedan Offert/Order - Projekt och aktivera funktionen. Vill du att markören ska stanna i fältet för projekt när du skapar en offert eller order och använder dig av tabbtangenten eller entertangenten väljer du "JA" vid alternativet Låt projekt ingå vid tabb-/enterinmatning. Avsluta med att spara.   


inst_llningar_projekt.PNG


När du aktiverat stöd för projektredovisning går du till Register - Projekt och lägger upp de projekt du vill använda dig av.