Fortnox Användarstöd

Inställningar - Projekt

Vill du använda dig av projektredovisning behöver du aktivera funktionen i inställningarna som du hittar under kugghjulet uppe i högra hörnet. Välj sedan Offert/Order - Projekt och aktivera funktionen.

Vill du att markören ska stanna i fältet för projekt när du skapar en offert eller order och använder dig av tabbtangenten eller entertangenten väljer du JA vid alternativet Låt projekt ingå vid tabb-/enterinmatning. Avsluta med att Spara.   


Ska_rmavbild_2019-06-17_kl._11.14.25.png


När du aktiverat stöd för projektredovisning går du till Register - Projekt och lägger upp de projekt du vill använda dig av.