Filhantering Handelsbanken

Följ

När man använder sig utav filhantering via Handelsbanken är det viktigt att filerna som återrapporteras till Fortnox är uppställda på rätt sätt, detta gäller både för återrapportering av kundfakturor samt återrapportering på leverantörsbetalningar. Om man har filer som inte är korrekt uppställda kommer inte filerna kunna matchas till fakturor, alternativt blir matchningsresultat mycket dåligt.

För att filerna för återrapportering av kundfakturor ska bli rätt uppställda behöver man säkerställa att beställningen till Bankgirocentralen för tjänsten Bankgiroinbetalningar är upplagd till följande servicebyrånummer: 910282 i BG-avtalet. Detta är något ert lokala Handelsbankskontor kan ordna.

För att återrapporteringen av leverantörsfakturor ska få filer som är uppställda enligt Fortnox krav kan man antingen kontakta Handelsbankens filavdelning och be att återrapporteringsfilerna på leverantörsfakturor skapas enligt "klumpvis redovisning". Man når Handelsbankens filavdelning på följande telefonnummer: 0771-234000. Alternativet är att göra inställningen själv direkt i internetbanken, då kan man följa nedanstående instruktion:

1. Klicka på huvudmeny "Konton och Kort".
2. Klicka på "Öppna Meny" strax under.
3. Välj "Kontoinformation"

 
1__Filhantering_Handelsbanken.jpg

4. Välj ett valfritt konto (ett konto måste väljas).
5. Klicka på knappen "Visa".
6. Klicka på länken "Inställning för internet- och filutbetalningar"

2__Filhantering_Handelsbanken.jpg


7. Markera valet "Visa summan för dagens utförda betalningar med referens INTERNET BET respektive FILBET."
8. Klicka på knappen "Ändra"


3__Filhantering_Handelsbanken.jpg


OBS! 
"Notera att det inte fungerar retroaktivt. Det påverkar utbetalningar tidigast bankdagen efter ändringen".