Fortnox Användarstöd

Ej låsbar serie för bokslut

 

I Fortnox Bokföring kan du skapa och ha en separat verifikationsserie som din bokslutsserie. Anledningen till att du har denna möjlighet står att finna i Bokföringsnämndens rekommendationer:

"5 kap. 3 § BFL I samband med att den löpande bokföringen avslutas skall sådana poster som är nödvändiga för att bestämma räkenskapsårets intäkter och kostnader och den finansiella ställningen på balansdagen bokföras."

Den verifikationsserien som man har valt in i alternativet Bokslut (ej låsbar serie) i inställningarna är undantagen från Låsning av period för att möjliggöra bokslutstransaktioner. I och med denna utökade funktion på verifikationsserier kan man låsa perioder tidigare, utan att behöva vänta in bokslutstransaktioner. Detta då denna funktion undantar din bokslutsserie från manuell och automatisk Låsning av period. Serien kan dessutom döljas eller stängas av när bokslutstransaktioner inte skall kunna skapas.

För att välja in din specifika verifikationsserie som din bokslutsserie går du till inställningarna, längst upp till höger i programmet.

01.png 

Välj sedan inställningarna för bokföring och öppna upp blocket Verifikationsserier.

02.png

Här skapar du en ny bokslutsserie eller väljer ut en befintlig verifikationsserie för ändamålet. När serien skall användas behöver du tillgängliggöra den för manuell kontering så kommer den med i verifikationsserielistan när du skall skapa din bokslutsverifikation.

03.png

För att slutligen undanta serien från låsning av period väljs den in i fältet Bokslutsserie (Ej låsbar serie) längst ner på den högra sidan av inställningarna för verifikationsserie.

04.png

För att underlätta den dagliga verifikationsregistrering och säkerställa periodlåsning kan du alltså välja att antingen bocka i markeringen för manuell kontering eller välja in din bokslutsserie endast i samband med att du ska göra dina bokslutstransaktioner för att därefter plocka bort funktionen igen.

Här kan du läsa mer om verifikationsserier.

Här kan du läsa mer om låsning av period.

 

Om du vill läsa mer om detta i Bokföringsnämndens vägledning så kan du göra detta genom att klicka här.