Fortnox Användarstöd

Felsökningsguide - Att felsöka en momsrapport

Om du tar ut en momsrapport och upptäcker att momsen inte stämmer med momsen på kontrollräkningen behöver du felsöka vad differensen beror på. Gäller det ett par kronor mer eller mindre kan man oftast bortse från detta men är det större belopp bör man misstänka att något är fel.

Om du ej kan öppna din momsrapport, läs mer här: Kan ej öppna momsrapport

 

Momsavvikelserapport

Längst ner på momsrapporten kan du klicka på länken Momsavvikelserapport. Denna rapport tittar på kontona i verifikationerna och kontrollerar om någon post har momskod MP1, MP2 eller MP3, men saknar post med motsvarande momskod U1, U2 eller U3. Den kontrollerar också om en verifikation har motsvarande MP- och U-poster men dess värde skiljer sig från aktuell momssats +/- 1%-enhet.

 

Momsrapporten visar fel saldo

1. Se vilken momskod som saldot baseras på, det kan du se i parentes på raden.

01.png

 

2. Gå till Register- Kontoplan, och sedan Utökad sökning - välj den momskod som du tycker är felaktig och klicka Sök.

02.png

 

Nu presenteras de konton som ligger bakom denna momskod. Om du upptäcker ett konto som inte ska vara med här, klickar du in dig på kontot och väljer att ta bort kopplingen till momskod under Ytterligare uppgifter. Det kan exempelvis vara ett kostnadskonto som har en momskod för ingående moms. Är du osäker på vilken momskod det ska vara eller om det ens ska vara en momskod på det aktuella kontot, kontakta din redovisningskonsult eller Skatteverket.

03.png

 

3. Är det så att du har redigerat momskoden på ett konto så tar du en ny momsrapport för att se om du tycker momsrapporten visar korrekt saldo nu på raden som du redigerat.

4. Är det fortfarande fel värden, välj Rapporter - Huvudbok eller kontoanalys på aktuell period. Här kan du ta exempelvis 20180401-20180630 på det kontointervall det gäller exempelvis 2640-2641.

I rapporten tittar du på omslutning på kontot. Är det flera konton så adderar du omslutningen på alla konton med en momskod. Summan ska överensstämma med raden i momsrapporten.

5. Är det många transaktioner som har skett, kan det vara svårt att se när felet uppstod. För att förenkla den felsökningen är det bra att ta ut momsrapport/kontoanalys på kortare intervall då det blir mindre antal transaktioner att se över. 
Istället för att ta ut rapporterna på till exempel 20180401-20180630, kan man ta ut dem på 20180401-20180430. Ser du fortfarande inte när felet uppstod, ta ut rapporterna 20180401-20180415 och fortsätt minska intervallet tills dess att du hittar vart felet är.

Om momsrapporten fortfarande inte stämmer efter att du har gått igenom ovanstående punkter kan du kontakta vår support för hjälp med kontrollen. 

 

Korrigera redan bokförd momsrapport

Om momsrapporten ligger bokförd och du behöver korrigera denna, så kan du antingen:

1. För att radera momsrapport, gå in och ta bort verifikationen, om detta är det sista i verifikationsserien, och ta ut en ny momsrapport för perioden.

eller

2. Gå in i den tidigare verifikationen av den felaktiga momsrapporten och vänder den verifikationen och därefter bokför du en ny momsrapport. 

Obs! Det är viktigt att vända detta verifikatet och inte stryka dessa rader.

 

Film: Momsrapport i Fortnox Bokföring