Automatisk koppling till Handelsbanken

Följ

Är du kund till Handelsbanken kan du använda dig av den automatiska filöverföringen för att skicka betalningar till banken. Du kan också automatiskt få återrapportering på utbetalningar som matchas mot leverantörsfakturor, ta emot inbetalningar som matchas mot kundfakturor samt få kontoutdraget automatiskt inläst till stäm-av-konto vyn. För att detta ska fungera måste du först göra en anmälan till Handelsbanken där du anger konto för tjänsten bankintegration. Då kommer banktransaktionerna att hämtas från Handelsbanken per automatik och för att skicka betalningar klickar du bara på knappen Skicka ISO20022-fil. Du får även information från banken som notiser i Fortnox om till exempel filen som skickas innehåller felaktig betalinformation eller om kontot på betaldatum saknar täckning. 

För att ställa in dina bankinställningar klickar du på inställningar som du finner längst upp till höger i programmet och öppnar därefter upp delen Bankinställningar.

 

Bankinst_llningar.png

 

Här väljer du att din bank är Handelsbanken och ställer in vilka delar du vill ska hanteras automatiskt. Ditt bankgironummer, BIC och IBAN hämtas från dina företagsuppgifter. Det är viktigt att IBAN läggs in rätt för att automatisk filöverföring skall kunna fungera.

 

Bankinst_llningar_med_IBAN.png

 

I dina inställningar finner du en direktlänk som tar dig till Handelsbanken där du sedan kan logga in och anmäla bankkonto för bankintegration.

vidklickp_notisen.png

 

När anmälan har mottagits av banken tar det  2-3 bankdagar innan kopplingen är färdig.

 

anmalan_handelsbanken.png

Detta är en tjänst hos Handelsbanken som är belagd med en avgift som banken tar ut, för mer information om den kostnaden kontakta din bank. När du valt Handelsbanken, lagt in IBAN och gjort övriga inställningar avslutar du med att klicka på spara.

När bankintegrationen är aktiverad med Handelsbanken så ersätter detta alla filer som tidigare skickats till dig som kund i din internetbank. Skulle du ändå behöva någon fil, t.ex. om en BGMax-fil behövs för ett alternativt system behöver du ta kontakt med banken.

Det som kan skickas automatiskt med kopplingen till Handelsbanken är:

* Leverantörsbetalningar (ISO20022-filer)
* Autogiromedgivanden och betalningsuppdrag (BG - Ny layout)
* Löneutbetalningsfiler (KI)
Det som du får automatiskt tillbaka med kopplingen till Handelsbanken är:
* Utbetalningar
* Inbetalningar
* Kontoutdrag

När anmälan är skickad till Handelsbanken är det bara att vänta in att koppling blir aktiv. När kopplingen aktiverats kommer du att börja få notiser i programmet när du till exempel har fått en kundinbetalning in i ditt program.

Leverantörsbetalningar
Du väljer ut dina leverantörsbetalningar genom att markera dem i leverantörsfakturalistan och klickar därefter på knappen betalfil som du finner längst ner till höger på din sida.

 

1.png

 

När du klickat på betalfil kommer du vidare till nästa steg där du får en sammanfattning av de leverantörsfakturor som kommer att ingå i din betalfil. För att skicka filen klickar du på skicka ISO20022-fil som du hittar längst ner till höger på sidan.

 

2.png

 

Med bankintegrationen till Handelsbanken får du återkoppling på dina skickade filer, samt en direktlänk till en rapport på betalningen. 

 

visarapport.png

 

När din betalfil skickats till banken så kommer du därefter att få en notis om detta.

 

fil_mottagits_hb.png

 

När banken gjort betalning på dina leverantörsfakturor kommer du att få tillbaka en notis på detta som innebär att du nu fått återrapportering på dina utbetalningar. 

 

utbetalningsfil_inla_st.png

 

Notisen är klickbar och leder dig till en sammanfattning på vilka leverantörsfakturor som har betalats.

 

3.png

 

Har dina betalningar matchats mot leverantörsfakturor i återrapporteringen så återstår det bara att klicka på knappen bokför som du hittar längst ner till höger på sidan. Om de mot förmodan inte har matchats behöver du själv genomföra själva matchningen eller eventuella bortskrivningar. Hur du gör detta kan du läsa mer om här.

Skulle det vara så att banken har avvisat din betalfil av någon anledning kommer du att få en notis om detta.

 

valideringAvFil.png

 

Notisen i sig är klickbar och kommer att leda dig till Behandla betalfiler.

 

4.png


Om du har skickat din betalfil till Handelsbanken och väljer att återställa filen ska du tänka på att den endast blir återställd hos Fortnox, och du behöver gå in på banken och ta bort filen för betalning också för att det ska bli korrekt och inte dras dubbelt när du skickar betalfilen på nytt.

 

Kundinbetalningar
När du har fått inbetalningar från dina kunder på dina kundfakturor kommer du genom kopplingen med Handelsbanken att få en notis när en inbetalningsfil har lästs in i ditt system.

 

inbetalningsfil_inla_st_hb.png

 

Dessa notiser är klickbara och klickar du på Inbetalningsfil är färdiginläst, kommer du till en sammanfattning av vilka kundfakturor som ingick i denna återkoppling av inbetalningar.

 

5.png

 

Har dina kundinbetalningar  matchats mot kundfakturor är det sista du behöver göra att klicka på knappen bokför längst ner till höger. Om de mot förmodan inte har matchats behöver du själv genomföra själva matchningen eller eventuella bortskrivningar. Hur du gör detta kan du läsa mer om här.

Kontoavstämning
Med Handelsbanken som vald bank kan du också få dina avstämningsfiler in i programmet med automatik. För att ställa in detta behöver du först välja att din kontoavstämning hanteras via automatik via Bankinställningar.

3.20-sta_m_av_konto-handelsbanken-Bankinsta_llningar.png

Det är även under Bankinställningar som du ställer in vilket konto som ska stämmas av.
När du har ställt in att din kontoavstämning ska hanteras automatiskt kommer dessa att skickas från Handelsbanken direkt in i Stäm av konto vyn i ditt program.

6.png

Därefter är det bara för dig att klicka på matcha transaktioner för att stämma av dina transaktioner. För att läsa mer om Stäm av konto, klicka här.


Lagring av bankfiler
Alla återrapporteringsfiler som har lästs in kommer att lagras då återrapporteringen för utbetalningar eller inbetalningar är bokförd. Dessa återrapporteringsfiler sparas i Arkivplatsen, eller i lagringsytan om man ej har tillgång till Arkivplatsen. Den bokförda betalverifikationen kommer att ha en synlig ikon som indikerar den kopplade betalfilen.

7.png

Vill du läsa mer om lagringen av bankfiler, klicka här.