Automatisk koppling till Handelsbanken

Följ

Är du kund till Handelsbanken kan du använda dig av den automatiska filöverföringen för att få över dina utbetalningsfiler till banken. Du behöver alltså inte spara ner filen på din dator och sedan ladda upp den på din internetbank utan filen skickas direkt när du klickar på knappen Skicka LB-fil under menyvalet Leverantörsfakturor. Du kan också automatiskt få återrapportering på utbetalningar som matchas mot leverantörsfakturor samt ta emot inbetalningar som matchas mot kundfakturor. Du kan också med denna koppling till Handelsbanken ha möjlighet att skicka LB-filer som innehåller utbetalningar i utländsk valuta samt även få återrapportering på dessa.

För att detta ska fungera måste du göra en anmälan till Handelsbanken om tjänsten utökat kontoutdrag. Det är det utökade kontoutdraget som kommer att hämtas från banken och utifrån detta kommer utbetalningar och inbetalningar att matchas. I och med denna koppling mot banken får du som kund en bättre återkoppling från banken vilket ger dig större kontroll om till exempel någon fil inte har godkänts av banken samt direktlänkar från notiser som bland annat guidar dig vidare i programmet. 

För att ställa in dina bankinställningar klickar du på inställningar som du finner längst upp till höger i programmet och öppnar därefter upp delen Bankinställningar.

 

Bankinst_llningar.png

 

Här väljer du att din bank är Handelsbanken och ställer in vilka delar du vill ska hanteras automatiskt. Ditt bankgironummer, BIC och IBAN hämtas från dina företagsuppgifter. Det är viktigt att IBAN verkligen finns inställt i företagsuppgifterna så att de kan hämtas upp av bankinställningarna. Har du inte fyllt i ett IBAN så behöver du komplettera med detta i bankinställningarna.

 

Bankinst_llningar_med_IBAN.png

 

I dina inställningar finner du även en direktlänk som tar dig till Handelsbanken där du sedan kan logga in och på så sätt kontakta banken och beställa utökat kontoutdrag.

 

vidklickp_notisen.png

 

Efter anmälan har mottagits av banken tar det upp till 2 bankdagar innan kopplingen är i bruk.

 

notis_anm_lan_mottagen.png

Eftersom detta är en ytterligare tjänst som du som kund beställer via Handelsbanken kommer det att vara en avgift på detta som banken tar ut. För mer information om den kostnaden, ta kontakt med din bank. När du valt Handelsbanken och gjort dina inställningar avslutar du med att klicka på spara. 

När Utökad kontoutdrag är aktiverat med Handelsbanken så ersätter detta alla LB-återrapporteringsfiler och BGMAX-filer som tidigare skickats till dig som kund via internetbanken. Om det skulle vara så att du i fortsättningen ändå behöver dina BGMAX-filer för att dessa ska in ett alternativt system behöver du ta kontakt med banken som då kan se till att dessa filer fortfarande skapas och kan hämtas via internetbanken. Om detta görs kommer de återrapporteringar på kundfakturor du får i BGMAX-filerna att undantas från kopplingen som utökat kontoutdrag innebär.

Filer för att stämma av konto (CSV) kommer fortsatt att vara tillgängliga för dig via internetbanken. Där sker ingen skillnad i och med denna koppling. 

Det som kan skickas automatiskt med kopplingen till Handelsbanken är:
* LB-filer
* Autogirofiler
* Löneutbetalningsfiler (KI)

Det som du får automatiskt återkoppling på med kopplingen till Handelsbanken är:
* Utbetalningar
* Inbetalningar

När dina inställningar är gjorda och anmälan om Utökat kontoutdrag är skickad till Handelsbanken är det bara att vänta in att koppling blir aktiv. När kopplingen aktiverats kommer du att börja få notiser i programmet när du till exempel har fått en kundinbetalning som har återrapporterats in i ditt program.

 

Leverantörsbetalningar
Du väljer ut dina leverantörsbetalningar genom att markera dem i leverantörsfakturalistan och klickar därefter på knappen betalfil som du finner längst ner till höger på din sida.

 

lista.png

 

När du klickat på betalfil kommer du vidare till nästa steg där du får en sammanfattning av de leverantörsfakturor som kommer att ingå i din betalfil. För att skicka filen klickar du på skicka LB-fil som du hittar längst ner till höger på sidan.

 

skickabankfil.png

 

Med kopplingen till Handelsbanken kommer du att få bättre återkoppling på dina skickade filer. När du har skickat iväg en LB-fil kommer du direkt att få en notis som ger dig mer information och även ger dig en direktlänk till en rapport för din LB-fil. Klickar du på den blå texten länkar den dig vidare till själva rapporten. 

 

K_notis_vid_s_ndning_LB.png

 

visarapport.png

 

När banken har läst in din LB-fil så kommer du därefter att få en notis om detta.

 

Notis_om_LB-fil_mottagen.png

 

Denna notis är klickbar och kommer leda dig till inloggningsidan på Handelsbanken där du kan logga in och godkänna dina betalningar.

 

x-vidklickp_notisen.png 

När banken gjort betalning på dina leverantörsfakturor kommer du att få tillbaka en notis på detta som innebär att du nu fått återrapportering på dina utbetalningar.  

 

Utbetfil_f_rdigl_st.png

 

Notisen är klickbar och leder dig till en sammanfattning på vilka leverantörsfakturor som har betalats.

 

matchadeutbetalningar.png

 

Har dina leverantörsfakturor i återrapporteringen matchats så återstår det bara att klicka på knappen bokför som du hittar längst ner till höger på sidan. Om de mot förmodan inte har matchats behöver du själv genomföra själva matchningen eller eventuella bortskrivningar. Hur du gör detta kan du läsa mer om här.

Skulle det vara så att banken har avvisat din LB-fil av någon anledning kommer du även att få en notis om detta.

 

Valideringsfel_betalfil.png

 

Notisen i sig är klickbar och kommer att leda dig till återställ betalfil där de betalningar som varit felaktiga är markerade.

 

_terst_llfil.png


Om du har skickat din betalfil till Handelsbanken och väljer att återställa filen ska du tänka på att den endast blir återställd hos Fortnox, och du behöver gå in på banken och ta bort filen för betalning också för att det ska bli korrekt och inte dras dubbelt när du skickar betalfilen på nytt.

 

Kundinbetalningar
När du har fått inbetalningar från dina kunder på dina kundfakturor kommer du genom kopplingen med Handelsbanken att få en notis när en inbetalningsfil har lästs in i ditt system. 

 

Inbetfil_f_rdiginl_st.png

 

Dessa notiser är klickbara och klickar du på Inbetalningsfil är färdiginläst, kommer du till en sammanfattning av vilka kundfakturor som ingick i denna återkoppling av inbetalningar.

 

vidklickp_inbetnotis.png

 

Har dina kundinbetalningar i din återrapportering matchats är det sista du behöver göra att klicka på knappen bokför längst ner till höger. Om de mot förmodan inte har matchats behöver du själv genomföra själva matchningen eller eventuella bortskrivningar. Hur du gör detta kan du läsa mer om här.


Lagring av bankfiler
Alla återrapporteringsfiler som har lästs in kommer att lagras då återrapporteringen för utbetalningar eller inbetalningar är bokförd. Dessa återrapporteringsfiler sparas i Arkivplatsen, eller i lagringsytan om man ej har tillgång till Arkivplatsen. Den bokförda betalverifikationen kommer att ha en synlig ikon som indikerar den kopplade betalfilen.

Vill du läsa mer om lagringen av bankfiler, klicka här.