Skapa betalfil

Följ

Film: Arbeta med betalfiler i Fortnox Bokföring

Om du vill skapa en betalfil för att kunna skicka dina leverantörsbetalningar till banken behöver du beställa tjänsten hos din bank och sedan gå igenom bankinställningarna.

När du kontrollerat bankinställningarna går du till fliken Leverantörsfakturor och markerar de fakturor du vill skicka iväg för betalning. Klickar du på filtret Obetalda sorteras listan så att endast de obetalda fakturorna visas. Klicka sedan på knappen Betalfil nere till höger.

 

Sk_rmavbild_2015-11-24_kl._09.51.30.png

 

 

Du kommer då till nedanstående vy där du klickar på Skapa LB-fil.

Om du har Nordea står det istället Skapa PO3-fil.
Har SEB som din bank står det istället Skapa LB + ISO20022-Fil. Vill du ha mer information om SEB och SEPA hantering, Klicka här.

Det är dina bankinställningar som avgör vilken fil som skapas. Filen laddar du sedan upp på din internetbank. Har du Handelsbanken kommer det istället stå Skicka LB-fil på knappen och betalfilen skickas direkt in i din internetbank. När banken har genomfört betalningarna får du en återrapporteringsfil som du läser in under fliken Utbetalningar, läs mer om hur du registrerar utbetalningar med bankfil här.

 


Sk_rmavbild_2015-11-24_kl._09.57.28.png


Automatisk filöverföring
I dagsläget har vi möjlighet att skicka betalfiler direkt in på din internetbank om du använder Danske Bank eller Handelsbanken. För att aktivera den automatiska filöverföringen behöver du gå igenom bankinställningarna


Film: Automatisk bankkoppling

 
Visa under betalning
När du skapat en betalfil på fakturorna ändrar de färg till blå och får då status Under betalning. Om du vill att även de fakturor som du skapat betalfil på ska visas när du väljer filter Obetalda eller Obetalda förfallna får du göra en utökad sökning och där välja Ja under alternativet Visa under betalning. 


Återställ betalfil

Om du av någon anledning skulle behöva återställa en betalfil klickar du på verktyget Återställ betalfil som du hittar till höger över leverantörsfakturalistan.


Sk_rmavbild_2015-11-24_kl._10.44.26.png

 

Du får då upp en mindre ruta där du ser de betalfiler som skapats och här markerar du de fakturor som ska återställas. Fakturorna kommer ändra status till "Obetalda" eller "Obetalda förfallna" och du kan då skapa en betalfil med dem igen. 


Sk_rmavbild_2015-11-24_kl._10.46.37.png

 


Inaktivera betalfil
På en leverantör i leverantörsregistret kan du inaktivera möjligheten att skapa betalfiler som innehåller fakturor från denna leverantör. Detta är bra om du exempelvis betalar via autogiro. Gå in på leverantören i ditt register och ange "Ja" under rubriken Inaktivera betalfil, se bild nedan. 


inaktivera_betalfil.PNG

 

Du kan även inaktivera möjligheten att skapa betalfil direkt inne på fakturan, klicka i så fall på verktyget Inaktivera betalfil som du hittar uppe till höger. I leverantörsfakturalistan kommer alla fakturor som inaktiverats för betalfil vara markerade med ett kryss längst ute till höger. 


Sk_rmavbild_2015-11-24_kl._10.51.04.png

 

När du sedan skapar en leverantörsfaktura kommer du ha möjlighet att aktivera betalfil uppe till höger på fakturan, om du vill att just den ska kunna betalas via fil. 


verktyg_inaktivera_betalfil.PNG

 

Väljer du att sortera din leverantörsfakturalista genom att klicka på filterknappen "Obetalda" eller "Obetalda förfallna" så kommer inte de fakturor som inaktiverats för betalfil att visas. Detta eftersom du på ett smidigt sätt ska kunna markera alla fakturor i listan för att sedan skapa betalfil på dem. Om du skulle vilja visa samtliga fakturor som är obetalda får du göra en utökad sökning där du väljer alternativet "Alla" under Visa betalfil.


leverant_rsfakturalista.PNG