Skapa projekt

Följ

Skapa projekt

För att lägga upp ett projekt går du till Register - Projekt och klickar på knappen Skapa nytt uppe till höger i vyn. Fyll i de obligatoriska uppgifterna projektnummer och benämning. Du har även möjlighet att skriva i vem som är projektledare, antal timmar som projektet beräknas ta och om ni har ett budgeterat värde fyller du i det i beloppsfältet.  

Namnlo_st.png

Det går att ha alfanumeriska projektnummer i sin bokföring. Detta innebär att projektnummer kan vara upp till 20 tecken långt och att det även kan innehålla små och stora bokstäver samt vissa specialtecken (ex: -+_). Projektnummerserien fortsätter dock att generera nästa nummer av nya projektnummer enligt nummerserie baserat på nästa numeriska värde.

Giltiga tecken: a-zåäöA-ZÅÄÖ0-9/-_+

Ogiltiga tecken: Alla andra

Till sist kopplar du samman projektet med den eller de kunder som projektet innefattar. Om du inte fyller i någon kund från början och sedan skapar en faktura med projektet kommer du att få frågan om du vill att kunden ska kopplas till projektet. Du behöver alltså inte lägga upp kunderna på projektet i samma skede som du skapar det.

De olika projekten kommer sedan att kunna specificeras när du skriver ut olika rapporter t.ex. en balansrapport eller en resultatrapport.