Periodisera leverantörsfaktura

Innan du periodiserar en leverantörsfaktura behöver du kontrollera att du har en förvald verifikationsserie för periodiseringar av leverantörsfakturor. För att kontrollera detta och välja verifikationsserie klickar du på Inställningar som du hittar uppe i högra hörnet av programmet.

01.png  

Öppna blocket Periodiseringar och välj vilken verifikationsserie du vill använda dig utav. När du är klar med inställningarna klickar du på Spara.

02_1.png
02_2.png

 

Klicka sedan på Leverantörsfakturor i huvudmenyn och på den orangea knappen Skapa ny. Ange leverantör och fakturans totalbelopp. För att lägga till periodiseringen på fakturan klickar du på verktyget Periodisering som du hittar uppe till höger.

 03.png 

Då öppnas rutan för periodisering där du fyller i de uppgifter som behövs för din periodisering. Här lägger du upp din period, vilken frekvens det ska vara på periodiseringarna och ändrar periodiseringsbeloppet om det inte är så att det är fakturans totalbelopp som ska periodiseras. Det är även här du anger för periodiseringskonto och kostnadskonto. Benämningen på din periodiseringsverifikation blir automatiskt "Periodisering av Leverantörsfaktura..." och så det aktuella löpnumret. Vill du ge din periodisering en mer passande benämning kan du ändra den här.

04.png

 

När du är färdig med din periodisering klickar du på Lägg till och du kommer då få med dig periodiseringskontot till leverantörsfakturan vilket gör att den balanserar och kan därmed bokföras. Du har även fått en ikon som visar att just denna leverantörsfaktura innehåller en periodisering. Den ikonen ser du längst uppe till vänster under texten Leverantörsfaktura. Denna ikon kommer även att synas ute i listan över alla dina leverantörsfakturor så att du enkelt kan se vilka som är periodiserade.

05.png 

 Klicka här för att läsa om hur du utför periodiseringar.