Periodisera verifikation

Periodiseringar är intäkter och kostnader fördelade över en bokföringsperiod. Läs mer om periodisering här!

När du ska periodisera en verifikation i Fortnox Bokföring klickar du på knappen Skapa ny i din verifikationslista. Lägg in en beskrivning och klicka sedan på Periodisering som du finner uppe i det högra hörnet av programmet.

01.png

I rutan Periodisering som då öppnas fyller du i uppgifterna för den aktuella periodiseringen. Du ställer in period, frekvens, konto, vilken verifikationsserie periodiseringen ska bokföras i samt om du vill benämna din periodisering på något speciellt sätt.

02.png 

Klicka på knappen Lägg till när du är klar. Då skapas det en rad på din verifikation för det valda periodiseringskontot. Därefter fyller du i ett motkonto så att din verifikation balanserar och klickar på Bokför. Det valda intäktskonto/kostnadskonto som du lade upp i periodiseringsfönstret kommer att vara ditt motkonto på verifikationerna när du utför periodiseringarna.

03.png 

Klicka här för att läsa om hur du utför periodiseringar.