Periodisera verifikation

När du ska periodisera en verifikation i Fortnox Bokföring klickar du på knappen Skapa ny i din verifikationslista. Lägg in en beskrivning och klicka sedan på Periodisering som du finner uppe i det högra hörnet av programmet.

Namnlo_st.png

 

I rutan Periodisering som då öppnas fyller du i uppgifterna för den aktuella periodiseringen. Du ställer in period, frekvens, konto, vilken verifikationsserie periodiseringen ska bokföras i samt om du vill benämna din periodisering på något speciellt sätt.

 

Namnlo_st2.png

 

Klicka på knappen Lägg till när du är klar. Då skapas det en rad på din verifikation för det valda periodiseringskontot. Därefter fyller du i ett motkonto så att din verifikation balanserar och klickar på Bokför. Det valda intäktskonto/kostnadskonto som du lade upp i periodiseringsfönstret kommer att vara ditt motkonto på verifikationerna när du utför periodiseringarna.

 

Namnlo_st3.png

 

Klicka här för att läsa om hur du utför periodiseringar.