Fortnox Användarstöd

Inställningar - Konteringsvy

Under kugghulet och Bokföring - Konteringsvy ställer du in vilken information som ska visas när du registrerar en verifikation.

 

01.png

 

Aktivera transaktionsinfo
Transaktionsinfo är den text du kan ange på transaktionsraderna i en verifikation.
Skriv in en kod och den text du vill ha. När du sedan vill skriva transaktionsinfo i verifikationen behöver du inte skriva in hela texten igen utan det räcker att du antingen skriver in koden eller börjar skriva in texten så får du förslag på de texter som matchar.

 

Låt transaktionsinfo ingå vid tabb-/enterinmatning
Aktivera detta för att markören ska stanna i rutan för transaktionsinfo när du klickar på tabb eller enter när du skapar en ny verifikation. 

 

Visa kontosaldokolumn i konteringsvyn

Välj JA om du vill att aktuellt kontosaldo ska visas på de konton du använder dig av i verifikationen. 

 

02.png