Fortnox Användarstöd

Inställningar - Förvalda konton

Det finns förvalda konton för ett antal transaktionstyper i programmet, till exempel ingående och utgående moms, kundfordringar och leverantörsskulder. I inställningarna för förvalda konton har du möjlighet att ändra om du skulle vilja använda dig av något annat konto än det som är ifyllt från början.

Klicka på kugghjulet uppe till höger och välj sedan Bokföring - Förvalda konton. Ange så många konton som möjligt, så minimerar du risken att senare få felmeddelanden om att förvalda konton saknas när du arbetar i programmet. 

Ska_rmavbild_2019-06-24_kl._11.31.44.png
Ska_rmavbild_2019-06-24_kl._11.32.26.png
Ska_rmavbild_2019-06-24_kl._11.32.45.png