Bevakning av kreditfaktura

Följ

Bevakning av kreditfaktura (kreditnota) innebär att kunna sätta betaldatum långt fram i tiden och när du sedan får nästa faktura från leverantören så kopplar banken automatiskt samman de båda fakturorna. Om kreditfakturan var på 500 kronor och den vanliga fakturan på 1000 kronor så kvittar banken dessa fakturor så att det endast betalas ut 500 kronor ifrån ditt konto.

Nordea
Nordea tog bort bevakningsfunktion helt 2014-12-31, skickar du iväg betalfiler för dina utbetalningar kan du alltså inte låta Nordea bevaka dina kreditfakturor.

SEPA
SEPA-övergångens nya filformat kommer innebära att bevakning av kreditfaktura kommer att tas bort för samtliga banker, dock vid olika tidpunkt eftersom det är i det nya filformatet ISO20022/XML som funktionen inte längre kommer stödjas av banken.

Hur påverkar detta mig?
Det innebär att du inte kommer kunna skapa en betalfil när beloppet att betala i betalfilen är mindre än noll för en viss leverantör. Om du får upp ett felmeddelande angående detta när du skapar betalfilen behöver du ändra så att värdet av de vanliga fakturorna är större än värdet av kreditfakturorna för varje leverantör och betaldag.

Om du fått en kreditfaktura ifrån en leverantör kommer du alltså själv att behöva hantera bevakningen på den.