Fortnox Användarstöd

Inställningar - Snabbtexter

I inställningarna för Snabbtexter lägger du upp de verifikationsbeskrivningar och den transaktionsinformation som ofta används. Skriv in en kod och den text du vill ha. När du sedan skapar verifikationen behöver du inte skriva in hela texten igen utan det räcker att du antingen skriver in koden eller börjar skriva in texten så får du förslag på de texter som matchar. 

Ska_rmavbild_2019-06-25_kl._15.33.58.png

Verifikationsbeskrivningen är den text du måste ange till varje verifikation. Transaktionsinformationen är den text du kan ange på transaktionsraderna i en verifikation. Se exempel nedan.

Ska_rmavbild_2019-06-25_kl._15.35.17.png