Fortnox Användarstöd

Inställningar - Periodiseringar

Vill du kunna periodisera dina verifikationer eller leverantörsfakturor behöver du först aktivera stöd för periodiseringar i inställningarna som du hittar under kugghjulet uppe i högra hörnet. Klicka sedan på Bokföring - Periodiseringar.
Om du vill ha en minimigräns på hur litet belopp som ska kunna periodiseras så anger du det i fältet Minsta periodiseringsbelopp (SEK). Du väljer även vilket bokföringsdatum som periodiseringen ska utföras på. 

Vill du kunna periodisera inklusive moms måste du aktivera det här. Du väljer även i vilken verifikationsserie periodiseringsverifikaten ska hamna samt vilka konton du vill ska vara förvalda när du skapar en periodisering. Avsluta med att Spara

Ska_rmavbild_2019-06-24_kl._13.51.26.png
Ska_rmavbild_2019-06-24_kl._13.52.10.png