Inställningar - Konteringsmallar

För att lägga upp en konteringsmall klickar du på inställningarna uppe i högra hörnet och väljer sedan Bokföring - Konteringsmallar. Klicka på Skapa ny och fyll i vilken kod och benämning du vill att mallen ska ha. Koden används för att du snabbt ska kunna söka fram mallen när du ska använda den. Välj sedan om du vill använda dig av mallen på verifikationer eller på leverantörsfakturor. 

01.png

När du lägger upp en mall för verifikationer får du även välja vilken verifikationsserie och beskrivning du vill använda dig av. Givetvis kan du ändra detta om du skulle vilja byta serie eller ha en annan beskrivning när du sedan registrerar verifikationen. Om du istället lägger upp en mall för leverantörsfakturor har du möjlighet att även koppla samman konteringen med en periodisering, läs mer om hur du lägger upp periodiseringar här

Nästa steg är att fylla i de konton du vill använda dig av, eventuellt kostnadsställe, projekt och transaktionsinfo. I kolumnen Formel utgår du utifrån totalsumman och fördelar sedan beloppet genom att använda knapparna över kolumnen eller tangentbordet. För de belopp som ska vara i kredit börjar du med ett minustecken. Ange en formel per kontorad. Avsluta med att spara. Detta exempel visar hur en konteringsmall kan användas för att en lokalhyra ska fördelas ut på flera kostnadsställen.

Klicka här för att läsa om hur du använder dig av konteringsmallar. 

02.png
02_1.pngKopiera redan befintlig konteringsmall
För att underlätta och för att snabbare skapa nya konteringsmallar som bygger på liknande inställningar som redan befintliga konteringsmallar kan du välja att kopiera en redan befintlig konteringsmall. För att kopiera en konteringsmall klickar du på ikonen till höger om den aktuella konteringsmall du vill utgå ifrån.

03.png

Du kommer då in i redigeringsläget för att skapa en ny konteringsmall. Den information och inställning som den ursprungliga konteringsmallen du valt att kopiera följer med till redigeringsläget. Därefter gör du de förändringar du vill och klickar sedan på Spara för att spara din nya konteringsmall.