Fortnox Användarstöd

Inställningar - Konteringsmallar

Konteringsmallar kan underlätta ditt arbete om du ofta skapar likadana verifikationer eller leverantörsfakturor, till exempel löner eller hyreskostnader. Du väljer aktuell mall och konteringen görs automatiskt. 


Skapa konteringsmall

För att lägga upp en konteringsmall klickar du på kugghjulet uppe i högra hörnet och väljer sedan Bokföring - Konteringsmallar. Klicka på Skapa ny och fyll i vilken Kod och Benämning du vill att mallen ska ha. Koden används för att du snabbt ska kunna söka fram mallen när du ska använda den. Välj sedan om du vill använda dig av mallen på verifikationer eller på leverantörsfakturor. 

01.png

 

När du lägger upp en mall för verifikationer får du även välja vilken Verifikationsserie och Beskrivning du vill använda dig av. Givetvis kan du ändra detta om du skulle vilja byta serie eller ha en annan beskrivning när du sedan registrerar verifikationen. Om du istället lägger upp en mall för leverantörsfakturor har du möjlighet att även koppla samman konteringen med en periodisering.
Läs mer om hur du lägger upp periodiseringar här: Periodiseringar

Nästa steg är att fylla i de konton du vill använda dig av, eventuellt Kostnadsställe, Projekt och Transaktionsinfo. I kolumnen Formel utgår du utifrån totalsumman och fördelar sedan beloppet genom att använda knapparna över kolumnen eller tangentbordet. För de belopp som ska vara i kredit börjar du med ett minustecken. Ange en formel per kontorad. Avsluta med att spara. Detta exempel visar hur en konteringsmall kan användas för att en lokalhyra ska fördelas ut på flera kostnadsställen.

Läs mer här om hur du använder konteringsmallar: Konteringsmallar

02.png
02_1.png


Kopiera befintlig konteringsmall

För att underlätta och för att snabbare skapa nya konteringsmallar som bygger på liknande inställningar som befintliga konteringsmallar kan du kopiera en befintlig konteringsmall. Klicka på ikonen Kopiera mall, till höger om den aktuella konteringsmall du vill utgå ifrån.

03.png


Du kommer då in i redigeringsläge. Gör de förändringar du vill och klicka sedan på Spara för att spara din nya konteringsmall.