Fortnox Användarstöd

Inställningar - Automatkontering

En automatkontering innebär att du själv slipper arbetet med att fördela ut ett belopp på olika konton. Istället görs fördelningen utifrån den automatkontering som du kopplat till ett konto.

 

Skapa automatkontering

För att lägga upp en automatkontering går du till Inställningar, som du hittar på kugghjulet uppe till höger och väljer sedan Bokföring - Automatkontering.

Klicka på Skapa ny och fyll sedan i nummer, benämning och eventuellt ett belopp. Välj sedan de konton du vill koppla automatkonteringen till. På automatkonteringsraderna anger du hur beloppet ska fördelas, antingen procentuellt eller i kolumnen Belopp. Vill du kan du även ange kostnadsställe och projekt per konteringsrad. Avsluta med att Spara.

automatkontering-installningar.jpg

En automatkontering kan också föreslås på inkomna fakturor och på leverantörsfakturor, under förutsättning att ett förvalt motkonto finns angivet under fliken Bokföringsuppgifter inne på en leverantör.

fordefinierat-motkonto-lev.jpg

 

Exempel: Försäljning exklusive moms

automatkontering-forsaljning-ex-moms.jpg

 

 

Exempel: Försäljning inklusive moms (Baklängesmoms)

automatkontering-forsaljning-ink-moms.jpg

 

 

Exempel: EU-moms

automatkontering-eumoms.jpg

 

Exempel: Löneutbetalning tjänstemän

automatkontering-loneutbetalning-tjm.jpg

 

Exempel: Löneskatt

automatkontering-loneskatt.jpg