Inställningar - Automatkontering

En automatkontering innebär att du själv slipper arbetet med att fördela ut ett belopp på olika konton. Istället görs fördelningen utifrån den automatkontering som du kopplat till ett konto. För att lägga upp en automatkontering går du till inställningarna som du hittar uppe i högra hörnet och väljer sedan Bokföring - Automatkontering.

Klicka på Skapa ny och fyll sedan i nummer, benämning och eventuellt ett belopp. Välj sedan de konton du vill koppla automatkonteringen till. På automatkonteringsraderna anger du hur beloppet ska fördelas, antingen procentuellt eller i kolumnen Belopp. Vill du kan du även ange kostnadsställe och projekt per konteringsrad. Avsluta med att spara. 

automatkontering.PNG

En automatkontering kan också föreslås på inkomna fakturor och på leverantörsfakturor, under förutsättning att ett förvalt motkonto finns angivet under fliken Bokföringsuppgifter inne på en leverantör.

2.pngExempel på automatkontering där du anger försäljning exklusive moms

 

ra_ttutgmoms.PNG

 

Exempel på automatkontering där du anger försäljning inklusive moms (Baklängesmoms)

 

ex_fo_rsa_ljning_inkl_moms.png

 

Exempel på automatkontering där du bokför EU-moms

ex_EU-moms.png

 

Exempel på automatkontering där du bokför löneutbetalning för tjänstemän


ex_pa__lo_neutbetalning.png

 

Exempel på automatkontering där du bokför löneskatt


löneskatt.PNG