Inställningar - Bankinställningar

Följ

I bankinställningarna väljer du hur du vill arbeta med dina betalningar. Klicka på inställningarna uppe i högra hörnet och välj sedan Bokföring - Bankinställningar. Här börjar du med att välja vilken bank du använder dig av. 

Kontakta banken innan du börjar med filhanteringen
Innan du kan börja skicka och ta emot bankfiler i Fortnox behöver du beställa tjänsten hos din bank. För att läsa mer om bankernas filtjänster för in- och utbetalningar klicka på nedan länkar beroende på vilken bank du har. 

Danske Bank - Inbetalningar och Utbetalningar

Handelsbanken - Inbetalningar och Utbetalningar

Nordea - Inbetalningar och Utbetalningar

SEB - Inbetalningar och Utbetalningar

Swedbank - Inbetalningar och Utbetalningar

 

Använder du Fortnox Autogiro eller Fortnox Lön ska du fylla i ditt kundnummer hos Bankgirocentralen i fältet Kundnummer BGC. Kontakta din bank eller Bankgirocentralen om du är osäker på vilket kundnummer du har. Ditt bankgironummer, BIC och IBAN hämtas från dina företagsuppgifter. Avsluta med att spara. 


1._Annan_bank.png


Handelsbanken
Är du kund till Handelsbanken och har anmält om tjänsten utökad kontoutdrag hos banken kan du använda dig av den automatiska filöverföringen för att få över dina utbetalningsfiler till banken. Du behöver alltså inte spara ner filen på din dator och sedan ladda upp den på din internetbank utan filen skickas direkt när du klickar på knappen Skicka ISO20022-fil under menyvalet Leverantörsfakturor. Du kan även skicka betalfiler som innehåller utländsk valuta.

När du har Handelsbanken som bank så kommer du också kunna få dina återrapporteringsfiler av inbetalningar och utbetalningar hämtade automatiskt så att de matchas mot kundfakturor och leverantörsfakturor. Detta kommer att ske under förutsättning att du väljer att ställa in i Bankinställningarna att detta ska hanteras automatiskt.    

Ditt bankgironummer, BIC och IBAN hämtas från dina företagsuppgifter

Vill du läsa mer om den automatiska kopplingen med Handelsbanken, klicka här.
Vill du läsa mer om SEPA betalningar med Handelsbanken, klicka här.

 

Nordea
Är du kund till Nordea och har ett plusgironummer kan du använda dig av tjänsten Total IN för att ta emot dina kundinbetalningar via fil. Ditt bankgiro, plusgiro, BIC och IBAN hämtas från företagsuppgifterna.

Om du väljer Nordea som bank så kan du antingen fylla i endast ett av fälten Bankgiro, Plusgiro eller båda två. Fyller du i Bankgiro så visas knappen "Skapa LB-fil" när du ska göra betalningar och fyller du i Plusgiro visas "Skapa PO3-fil".

Med den automatiska kopplingen mellan Fortnox och Nordea kan du varje dag automatiskt få återrapportering på utbetalningar som matchas mot leverantörsfakturor, och inbetalningar som matchas mot kundfakturor direkt in i Fortnox. För att få automatisk hämtning direkt in i Fortnox krävs det att du använder Nordeas Företagspaket och anmäler och signerar tilläggsavtal till befintligt avtal med banken. Vill du läsa mer om anmälningsformuläret, klicka här.

För att ta emot inbetalningsfiler behöver du lägga in det Total IN-ID som du får av Nordea efter anmälan, tilläggsavtal och aktiv koppling mot Nordea.

Observera att du inte kan använda dig av leverantörsnummer som innehåller bokstäver när du ska återrapportera utlandsbetalningar med Nordeas bankfiler. När det gäller gäller betalningar i annan valuta än SEK kan Nordea endast matcha de leverantörsnummer som består av siffror. Om filen innehåller bokstäver i leverantörsnumret kommer betalningen inte kunna matchas med fakturan och matchningen behöver då istället registreras manuellt. 


Swedbank (utlandsbetalningar)
Använder du dig av bankfiler från Swedbank är det viktigt att du inte använder dig av leverantörsnummer som innehåller bokstäver eller mer än sju siffror när betalningen sker i annan valuta än svenska kronor. Swedbank har nämligen inte stöd för bokstäver eller längre leverantörsnummer när det rör sig om utlandsbetalningar. SEB
Om du har SEB som din bank och jobbar med utlandsbetalningar så behöver du skaffa ett avtal med banken som gäller SEPA-betalningar, om detta inte görs kommer utlandsbetalningar via SEB beläggas med en kostnad för konverteringstjänst för att kunna fungera. Detta nya filformat innebär också en del förändringar i Fortnox Bokföring när det gäller leverantörsbetalningar.

Under Inställningar - Bankinställningar kan du nu även välja Swedbank och SEB som bank. För SEB krävs det att du fyller i SEB's interna kundnummer för att kunna genomföra SEPA-betalningar. Detta interna kundnummer hittar du på avtalet du skriver med banken, och ska inte förväxlas med annat kundnummer hos SEB.

Vill du läsa mer om SEPA betalningar via SEB, klicka här.

 

Danske Bank
Har du Danske Bank kommer du kunna skicka och ta emot dina betalfiler med automatik. Du behöver alltså inte spara ner filerna på din dator och sedan ladda upp dem på din internetbank utan filerna skickas direkt när du klickar på knappen "Skicka LB-fil" under menyvalet Leverantörsfakturor. När utbetalningarna har gjorts kommer en återrapporteringsfil skickas med automatik från banken till ditt Fortnoxprogram. På samma sätt kommer en återrapporteringsfil skickas med de inbetalningar som gjorts om du valt alternativet "Automatisk" vid Filöverföring inbetalningar. 

Innan du kommer kunna skicka och ta emot de första filerna med automatik behöver du kontakta din bank och informera dem om att du vill använda dig utav den automatiska filöverföringen mellan Fortnox och Danske Bank. Banken kommer i sin tur kontakta oss för att vi ska kunna aktivera kopplingen mellan ditt Fortnoxprogram och Danske Bank. I inställningarna ser du vilken status den automatiska filöverföringen har. Så fort kopplingen aktiverats kommer statusen att ändras.   


Sk_rmavbild_2015-11-24_kl__09_25_02.jpg

 

Om du skulle behöva skapa en betalfil innan kopplingen aktiverats kommer du att få ett meddelande om att kopplingen inte har aktiverats men att du kan skapa en betalfil för manuell uppladdning på din internetbank. 


1.png

 


Filformat på bankfiler
Bankerna använder sig av olika filformat, de som kan användas i Fortnox är:

- Från Fortnox till banken:

  • LB-fil för leverantörsbetalningar, inrikes
  • SISU/UTLI/SPISU för leverantörsbetalningar, utrikes som hanteras inne i Fortnox LB-fil
  • PO3-fil för utbetalningar (endast från Nordea)
  • Pain.001 för leverantörsbetalningar, utrikes (ISO20022) (SEB)

- Från banken till Fortnox:

  • BgMax-fil för inbetalningar
  • Total IN för inbetalningar (endast från Nordea)
  • DA1-fil för återrapportering av utbetalningar (endast från Nordea)
  • LBR-fil, LB-återrapporteringsfil kallas ibland även för leverantörsbetalningar återredovisning
  • MT940XS, Utökad kontoutdrag från Handelsbanken
  • Camt.053 för leverantörsbetalningar, återrapportering, utrikes och kundinbetalningar utrikes (SEB)