Inställningar - Nummerserier och OCR

För att ändra så att du får en egen nummerserier på dina fakturor går du till inställningarna som du hittar uppe i högra hörnet. Välj sedan Leverantörsfakturor - Nummerserier och OCR. Här fyller du alltså i det nummer du vill att dina fakturor ska börja på.

Observera att du inte kan skriva i ett lägre värde än vad som är använt, om du exempelvis har skapat en faktura med nummer 357 så kan du inte ändra din nummerserie till 100. Du kan alltså bara skriva in ett värde som är högre än det du redan använt. 

Om du byter nummerserie när du skapar ett nytt räkenskapsår så ändras även nummerserien i det föregående året. Tänk alltså på att du bör ha avslutat faktureringen i det föregående året innan du påbörjar faktureringen i det nya. 

Det är även här du aktiverar så att du får OCR-nummer på dina fakturor. Avsluta med att spara. 

01.png 

Extern fakturareferens
När du använder dig av t.ex. en webbshop och har en extern betalningsförmedlare som t.ex. Klarna, Dibs eller Payex så får din webbshop tillbaka ett  transaktionsnummer  från varje order som godkänts av betalningsförmedlaren. Detta transaktionsnummer sparas ofta ner tillsammans med ordern i webbshopen.

När en ordern därefter exporteras till Fortnox som en order eller faktura så kan detta transaktionsnummer följa med och lägga sig på extern fakturareferens 1 eller 2.

02.png

Fördelen med att få in transaktionsnumret uppkommer när du senare får avräkningen från betalningsförmedlaren. På avräkningen står oftast endast er  webbshops ordernummer och transaktionsnumret. Om ni har fått in transaktionsnumret på fakturan kan ni gå in under Inbetalningar i Fortnox och skriva in transaktionsnumret istället för fakturanummer och programmet kommer då hitta fakturan.

Det finns även integrationsprodukter som kan läsa in avräkningsfilerna från betalningsförmedlaren och automatiskt matcha vilka fakturor som blivit betalda.