Fortnox Användarstöd

Inställningar - Kostnadsställen

Vill du använda dig av kostnadsställen för att kunna koppla intäkter och kostnader till en viss enhet på ditt företag behöver du aktivera stöd för kostnadsställen i inställningarna som du hittar under kugghjulet uppe i högra hörnet.
Klicka på Bokföring - Kostnadsställen och aktivera funktionen. Vill du att markören ska stanna i fältet för kostnadsställe när du skapar en faktura och använder dig av tabbtangenten eller entertangenten väljer du JA vid alternativet Låt kostnadsställe ingå vid tabb-/enterinmatning. Avsluta med att Spara

Ska_rmavbild_2019-06-24_kl._13.42.38.png

När du aktiverat stöd för kostnadsställe går du till Register - Kostnadsställen och lägger upp de kostnadsställen du vill använda dig av.