Registrera leverantörsfaktura med utländsk valuta

Har du fått en leverantörsfaktura i annan valuta än svenska kronor lägger du upp den på ungefär samma sätt som vanligt. Skillnaden är att du behöver kontrollera så att det är rätt valuta och en uppdaterad valutakurs. Du anger fakturabeloppet i den utländska valutan i fältet Total. I kolumnerna Debet sek och Kredit sek ser du beloppet omvandlat till svenska kronor. Den kursen som används hämtas från inställningarna men du anger själv den aktuella kursen på fakturan innan du bokför den. 

01.png

I leverantörsregistret kan du ange vilken valuta som ska användas på fakturorna. Du ändrar valuta under fliken Bokföringsuppgifter när du står inne på en leverantör. Om den valuta du vill använda dig av inte finns upplagd behöver du lägga upp den under inställningarna, klicka här för att få en beskrivning på hur du går tillväga.  

02.png

 

 

Unionsinternt förvärv, UIF (tidigare kallat gemenskapsinternt förvärv, GIF)

Om du handlat från ett annat land inom EU ska du även markera leverantören som unionsinternt förvärv i leverantörsregistret. Det innebär att du inte betalar någon moms på inköpet och att de förvalda kontona för unionsinternt förvärv anges på fakturan. Du kan läsa mer om denna typ av unionsinternt förvärv i Skatteverkets broschyr som du hittar här.

För att markera en leverantör som unionsinternt förvärv klickar du på Register - Leverantörer och väljer sedan den leverantör du ska ändra uppgifter på. Under fliken Bokföringsuppgifter hittar du inställningen för unionsinternt förvärv i fältet momstyp. Detta innebär att den leverantören kommer att vara fördefinierad för unionsinternt förvärv.

03.png 

Det finns möjlighet att hantera inköp med 25%, 12% och 6% moms inne på leverantörsfakturans konteringsrader som är avsedda för (den fiktiva) momsen. Det åstadkommer du genom att byta konton på leverantörsfakturan efter du har lagt in totalbeloppet på fakturan. Istället för det förvalda kontot som genereras för utgående moms väljer du då ett motsvarande konto med en momskod för 12% eller 6%. Nedan ser du exempel på konton som du kan använda dig utav om du vill ha en annan momssats på din faktura. Momsen kommer beräknas utifrån din momskod:

 

Konto Vald momskod på kontot Moms-%
2615 - Utgående moms import av varor, 25 % UEU1 - Utgående moms från annat EG-land 25% 25%
2625 - Utgående moms import av varor, 12 % UEU2 - Utgående moms från annat EG-land 12% 12%
2635 - Utgående moms import av varor, 6 % UEU3 - Utgående moms från annat EG-land 6% 6%

04.png 

Detta fungerar så att om det förvalda kontot byts ut mot ett konto med exempelvis 12% eller 6% moms, så beräknar programmet automatiskt fram momsen baserat på momskoden på aktuellt konto.

Det fungerar på samma sätt när det gäller omvänd skatteskyldighet. Det innebär att behöver du hantera omvänd skatteskyldighet på 12% och 6% moms, fungerar hanteringen av detta på samma sätt som för unionsinternt förvärv. Skillnaden där är ju då att leverantören inte är vald för UIF i leverantörsregistret utan istället är momstypen omvänd skatteskyldighet vald på fliken bokföringsuppgifter.

Registrering av leverantörsfakturan

När du är klar med inställningarna väljer du Leverantörsfakturor i huvudmenyn och klickar sedan på Skapa ny, den orangea knappen uppe till höger i vyn. Längst ut till vänster på fakturan ser du preliminärt löpnummer och preliminärt verifikationsnummer. Så länge fakturan inte är sparad eller bokförd är dessa nummer preliminära och märks ut med en stjärna.

05.png 

Börja med att välja leverantör. De uppgifter du fyllt i på leverantören i registret fylls automatiskt i på fakturan. Skriv sedan i fakturadatum, totalbelopp och momsbelopp. Om det rör sig om handel inom EU, ett så kallat unionsinternt förvärv räknas momsen ut automatiskt och du kan alltså inte ange något i fältet Moms. 

Om du vill koppla hela fakturan till ett projekt eller ett kostnadsställe väljer du det under blocket Ytterligare uppgifter. Där har du också möjligheten att välja om du vill använda en konteringsmall på fakturan. Läs om hur du lägger upp konteringsmallar här

Kontoregistrering

Programmet fördelar automatiskt leverantörsskulden och momsen på de förvalda kontona. Om du inte har lagt ett fördefinierat motkonto på leverantören behöver du själv fylla i vilket konto du vill använda på fakturan. Du ändrar de förvalda kontona under inställningarna för bokföring och de fördefinierade motkontot anger du under fliken Bokföringsuppgifter i leverantörsregistret. 

Artikelregistrering

Om du har gjort ett lagerinköp och vill att lagersaldot ska uppdateras samtidigt som du registrerar fakturan klickar du på knappen Artikelregistrering. Det är samma information som visas som i vyn för kontoregistrering men skillnaden är att du här anger vilken artikel det är du köpt in i den vänstra kolumnen för artikelnummer. Du fyller sedan i antal inköpta artiklar och till vilket a´-pris du köpt in dem. I exemplet nedan kommer lagersaldot för artikel 15 att öka med 1 styck när fakturan bokförs. 

06.png 

När du är klar med fakturan avslutar du med att klicka på knappen Spara eller Bokför längst ner till höger i vyn. Så länge fakturan är sparad kan du ändra uppgifterna på den. När fakturan bokförts kan du inte längre göra några justeringar. Du kan inte bokföra fakturan som betald om den inte är bokförd. 

Summering på olika valutor

Om du har leverantörsfakturor i olika valutor kan du via länken längst ner till vänster i leverantörsfakturalistan enklare läsa och beräkna summan av leverantörsfakturor i olika valutor, för att ha koll på kommande betalningar. Det underlättar även översikten gällande historiska betalningar i olika valutor. Summeringen öppnar en pop-up med indelning av Summa SEK för de som är markerade i alla valutor och innehåller både summa och saldo.

07.png

Ska_rmavbild_2019-07-03_kl._16.14.24.png