Registrera utbetalning i utländsk valuta

Följ

När du ska registrera en utbetalning i någon annan valuta än SEK är det samma tillvägagångssätt som när du registrerar en betalning i svenska kronor. Antingen gör du betalningen utifrån den aktuella fakturan eller så gör du betalningen utifrån fliken Utbetalningar. Om du arbetar utifrån fliken Utbetalningar har du möjlighet att registrera betalning på flera fakturor samtidigt. 


Film: Registrera utbetalning i utländsk valuta

 

Betalning utifrån fakturan
Vill du registrera betalning utifrån fakturan letar du fram den aktuella fakturan i fakturalistan. Klicka in dig på fakturan och välj Utbetalningar under verktygsknappen upp till höger.  

 

utbetalningar.PNG

 

Du får då upp en mindre ruta där du börjar med att fylla i betaldatum. I kolumnen Betalt SEK fyller du i hur mycket som betalats ut i svenska kronor från ditt bankkonto. När du gör det räknas kursen om och valutakursdifferensen räknas automatiskt fram och bokas upp på de förvalda kontona för valutakursdifferens. Avsluta med att välja betalsätt och klicka sedan på Bokför. Om fakturan blivit delbetald tidigare kommer du även se de redan bokförda betalningarna här.

 

direktbetalning_utlandsfaktura.PNG


Delbetalning i utländsk valuta
Ska du registrera en delbetalning på en faktura i utländsk valuta gör du på i princip samma sätt som vid en slutbetalning. Börja med att fylla i betaldatum och sök fram fakturan. Skillnaden mot när du gör en slutbetalning är att du skriver in beloppet som du betalat ut i den utländska valutan i kolumnen Betalt. Du ändrar alltså inte i kolumnen Betalt SEK. Om du exempelvis har en faktura på 100 euro men du har bara betalat 75 euro så skriver du 75 i kolumnen Betalt. Välj sedan betalsätt och klicka på Bokför. Då kommer fakturans saldo att minska och den ligger kvar i fakturalistan som obetald. 

 

Bankavgift på faktura i utländsk valuta
Ingår det en bankavgift på den faktura du betalat fyller du i hur mycket du betalat ut i kolumnen Betalt SEK och klickar sedan på B:et längst ut på fakturaraden. Du får då upp en mindre ruta där du först väljer vilket konto du vill boka avvikelsen på. Skriv sedan värdet på bankavgiften i kolumnen Belopp, exempelvis 50 kronor. Bankavgiften anges som ett positivt värde (utan minustecken) eftersom det är en debetpost i bokföringen. Anger du en bortskrivning med minustecken krediteras det konto du valt som avvikelsekonto. Längst ner i bortskrivningsrutan har du ett kontrollfält där du kontrollerar så att betalningen stämmer överens med det som betalats ut. Klicka sedan på Spara så kommer du tillbaka till utbetalningsvyn och kan bokföra utbetalningen. Fakturans kvarvarande saldo kommer då bli noll och den blir alltså slutbetald.