Konteringsmallar

Du kan skapa konteringsmallar för att använda vid manuell kontering av verifikationer eller registrering av leverantörsfakturor. Konteringsmallarna underlättar för dig om du ofta skapar likadana verifikationer eller leverantörsfakturor, till exempel löner eller fördelning av hyreskostnader.

Du bestämmer själv konton och fördelning genom att skapa formler för varje konteringsrad. I mallen utgår du från verifikationens/leverantörfakturans totalbelopp, som du fördelar på olika konton och kostnadsställen. När du sedan använder mallen anger du belopp, så fördelas det efter dina inställningar på rätt konton och kostnadsställen. 

Klicka här för att läsa om hur du skapar en konteringsmall. 


Film: Använd konteringsmallar i Fortnox Bokföring

 

Skapa verifikation med hjälp av konteringsmall
För att använda dig av en konteringsmall när du skapar en verifikation klickar du på Bokföring i menyn och sedan knappen Skapa ny ut till höger i vyn. Börja med att fylla i beskrivning och bokföringsdatum. Välj därefter vilken konteringsmall du vill använda dig av. För att programmet ska kunna fördela ut beloppen behöver du fylla i totalsumman i fältet Belopp. Gör eventuella tillägg eller ändringar i verifikationen och klicka sedan på knappen Bokför. Nedan är ett exempel på hur en konteringsmall fördelat ut en lokalhyra på olika kostnadsställen. 

01.png

 

Skapa leverantörsfaktura med hjälp av konteringsmall
För att använda dig av en konteringsmall när du registrerar en leverantörsfaktura klickar du på Leverantörsfakturor i menyn och sedan på knappen Skapa ny ut till höger i vyn. Börja med att välja leverantör och fylla i fakturadatum samt totalbelopp och momsbelopp. Ange sedan den konteringsmall du vill använda dig av och justera eller lägg till eventuella uppgifter innan du bokför fakturan. 

Förvald konteringmall på leverantörer
I leverantörsregistret har du möjlighet att fylla i en förvald konteringsmall på varje leverantör för att förenkla arbetet med återkommande leverantörsfakturor som alltid ska konteras på samma sätt. För att välja in en förvald konteringsmall på en leverantör klickar du på Register uppe till höger i programmet och sedan väljer du Leverantörer. Välj sedan att klicka på den leverantör i listan som du vill välja in en förvald konteringsmall på och öppna upp fliken Bokföringsuppgifter. På den fliken finner du möjligheten att välja in en förvald konteringsmall.

02.png


När du skapar en ny leverantörsfaktura med en leverantör som har en förvald konteringsmall i registret, så kommer konteringsmallen automatiskt användas när du har fyllt i ett belopp. Du behöver alltså inte välja konteringsmall, utan alla fördelningar på konton samt eventuella kostnadsställen och projekt kommer att skapas utifrån den konteringsmall som finns på den aktuella leverantören.