Fortnox Användarstöd

Ta bort eller ändra felaktig verifikation

Ta bort verifikation

Om något blivit fel och du vill ta bort en verifikation går det alltid att ta bort den sista verifikationen i varje serie. Öppna upp den verifikation du vill ta bort och klicka på knappen Radera nere till vänster.

 

Ändra verifikation

Om verifikationen inte ligger sist i serien kan du istället stryka de rader som är felaktiga och rätta genom att lägga till rader med det korrekta kontot eller beloppet.
För att ändra en verifikation klickar du på knappen Ändra och sedan på det överstrukna S:et för att stryka rader. Lägg till den information du vill ändra till och klicka sedan på Bokför.

01.png


Ändringsverifikation

Om verifikationen är manuellt bokförd kan du använda dig av knappen Ändringsverifikation. Den gör så att verifikationen blir spegelvänd och de värden som var i debet hamnar istället i kredit. Den ursprungliga verifikationen och ändringsverifikationen tar nu ut varandra och summeringen av dem blir 0 i bokföringen.

Vill du byta verifikationsserie på ändringsverifikationen kan du även göra det. Efter att du bokfört kan du sedan skapa en helt ny och korrekt verifikation.

Om du inte kan trycka på knappen Ändringsverifikation beror det på att verifikationen inte har skapats manuellt och du får istället ändra uppgifterna genom knappen Ändra. Observera att du inte bör ändra en verifikation som skapats utifrån en faktura eftersom det innebär att det uppstår en differens mellan huvudboken och reskontralistan. Detta då förändringen i verifikationen inte påverkar reskontralistan.

 

Film: Ändra eller ta bort felaktig verifikation