Inkomna fakturor

Följ

Under fliken Inkomna fakturor finner du alla fakturor som inkommit från fakturatolkningen samt dina mottagna e-fakturor.
Här ser du fakturornas viktigaste innehåll samt namn på eventuell matchad leverantör. För att se bilden kan du klicka på bildikonen och för att följa historiken, t.ex. om fakturan inkommit efter att du skickat den för tolkning kan du hålla över historikikonen.

De fakturor som är gröna har fått en leverantör identifierad baserat på unik matchning mot leverantörsregistret. Dessa fakturor kan du importera direkt genom att bocka i dem och klicka på knappen Skapa fakturor nere till höger i vyn. Efter importen kan du ändra och bokföra fakturorna precis som vanligt. Använder du dig av Fortnox Leverantörsfakturaattest kommer dessutom ett attestflöde att kopplas samman med fakturorna. Antingen kan du låta fakturan gå ut på det förvalda flödet som är utskrivet i kolumnen attestflöde baserat på Leverantörsfakturaattest - Generella inställningar eller så kan du välja ett annat attestflöde i fältet till vänster om knappen Skapa fakturor.

 

Matchning av leverantör
På inkommen faktura från fakturatolkning sker matchning mot leverantörsregistret på följande tolkade fält:

  1. Organisationsnummer
  2. VAT-nummer
  3. Bankgiro/Plusgiro-nummer
  4. IBAN

På inkommen e-faktura sker matchning mot leverantörsregistret i första hand på leverantörens EDI-identifikation.Redigera inkommen faktura
Om någon faktura inte kunnat hanteras blir den rödmarkerad och om du klickar på den får du upp ett meddelande om varför. Blir fakturorna gulmarkerade innebär det att dessa kräver någon typ av ställningstagande eller redigering. Det kan till exempel vara en faktura som kopplats samman med fler än en leverantör. Om du klickar på en gul faktura så får du information om vilka leverantörer fakturan matchats mot och du får då välja vilken leverantör den ska matchas mot. Skulle du inte ha leverantören i ditt leverantörsregister får du ett meddelande om detta med frågan om du vill lägga upp leverantören och använda dig av den inkommande datan för att uppdatera ditt leverantörsregister.

Bilden på den tolkade fakturan kan du se genom att klicka på den orangea fliken på högerkanten. Skulle den tolkade fakturan däremot vara i filformatet TIFF behöver du ladda ner bilden på fakturan för att kunna se den genom att klicka på verktygen "Ladda ner" uppe till höger på fakturan. Se bild nedan.

  

1.png

 

Radera inkommen faktura
Är en inkommen faktura felaktig och du behöver ta bort den så bockar du för den och klickar sedan på den grå knappen Radera nere i vänstra hörnet. Använder du Fortnox Arkivplats hamnar de borttagna fakturorna i papperskorgen i din arkivplats. Skulle du behöva återställa en borttagen faktura kommer den hamna i mappen Inbox i din arkivplats och du får då istället registrera leverantörsfakturan som vanligt och koppla bilden på e-fakturan till den manuellt registrerade fakturan. Om du inte har Fortnox Arkivplats kommer du inte komma åt de fakturor som du raderar. 

2.png

Konteringshjälp av leverantörsfaktura
När en leverantörsfaktura skapas från inkomna fakturor kan du använda dig av de vanliga funktionerna inom bokföringen som hjälp för att kontera fakturan.
Om en matchad leverantör är upplagd i leverantörsregistret med ett fördefinierat motkonto, förvald konteringsmall, kostnadsställe, projekt och/eller en momstyp så konteras fakturan efter dessa inställningar. 


Momsprocent på inkomna fakturor
Förutom att se det beräknade momsbeloppet på de inkomna fakturorna ser du även direkt i listläget den beräknade momssatsen på de inkomna fakturorna.

3.png