Registrera betalning på leverantörsfaktura

Följ

För att registrera en leverantörsbetalning har du tre valmöjligheter. Antingen gör du betalningen utifrån den aktuella fakturan eller så gör du betalningen utifrån fliken Utbetalningar. Om du arbetar utifrån fliken Utbetalningar har du möjlighet att registrera betalning på flera fakturor samtidigt. Använder du dig av betalfiler för att registrera utbetalningar gör du även det under fliken Utbetalningar, läs mer om hur du arbetar med betalfiler här


Film: Registrera betalning på leverantörsfaktura


Betalning utifrån fakturan
Vill du registrera betalning utifrån fakturan letar du fram den aktuella fakturan i fakturalistan. Klicka in dig på fakturan och välj Utbetalningar uppe till höger.  

 

1.png

 

Du får då upp en mindre ruta där du börjar med att fylla i betaldatum. I kolumnen Betalt SEK fyller du i hur mycket som betalats ut. Avsluta med att välja betalsätt och klicka sedan på Bokför. Om fakturan blivit delbetald tidigare kommer du även se de redan bokförda betalningarna här.

 

direktutbetalning.PNG

 

Betalning utifrån fliken Utbetalningar
Vill du registrera betalning på en eller flera leverantörsfakturor samtidigt går du in på fliken Utbetalningar. Börja med att fylla i det datum som utbetalningen gjordes i fältet Betaldatum. I nästa fält söker du fram den faktura som betalats. Du kan söka på löpnummer, leverantörsnamn, leverantörsnummer, fakturanummer och OCR-nummer. Välj faktura och kontrollera att det utbetalda beloppet stämmer.

Om ni inte betalat hela fakturabeloppet fyller du i vad som betalats ut och klickar sedan på Lägg till. När det utbetalda beloppet understiger fakturans saldo registreras fakturan som delbetald. Fakturan kommer då att ligga kvar som obetald i fakturalistan och saldot ändras.

 

2.png

 

När du sökt fram fakturan och klickat på Lägg till hamnar fakturan i vyn och du kan då fortsätta att söka fram nästa faktura. Om du lägger till flera fakturor med olika betaldatum hamnar de i olika block beroende på utbetalningsdatum. Behöver du ändra betaldatum efter att du lagt till fakturan kan du korrigera datumet direkt på fakturaraden. 

Är det någon faktura du inte lyckas söka fram så kan du leta efter den i listan med alla fakturor, som du hittar på knappen Sök i fakturalista. Där kan du markera flera olika fakturor som ska bokföras som betalda.

Skulle du råka lägga till en felaktig faktura tar du bort den genom att klicka på papperskorgen längst ut till höger på fakturaraden. 

 

radera_inbetalning.jpg

 

Sök i fakturalista
Om du klickar på knappen Sök i fakturalista visas listan med leverantörsfakturor enligt det valda filtret. I sökfältet kan du söka på löpnummer, leverantörsnamn, leverantörsnummer, fakturanummer och OCR-nummer. Du kan även söka fram fakturor inom ett visst intervall vad gäller datum eller belopp.

I kolumnen längst ut till vänster i listan markerar du aktuella fakturor. Fakturornas förfallodatum läggs automatiskt som betaldatum. Om du vill ändra betaldatum kan du ändra manuellt på varje fakturarad eller så fyller du i ett datum i fältet Ändra betaldatum till. Klicka sedan på knappen Lägg till för att lägga till valda fakturor i listan för att kunna bokföra utbetalningarna. 


S_k_i_fakturalista.png

 

Bortskrivning 
Om det utbetalade beloppet skiljer sig från fakturabeloppet kan du bokföra avvikelsen eller göra en bortskrivning på hela eller delar av fakturan. Om du exempelvis vill göra en bortskrivning på en påminnelseavgift fyller du i det ni betalat i kolumnen Betalt SEK, klicka sedan på B:et längst ut till höger på raden. 
 

radera_inbetalning.jpg

 

Du får då upp nedanstående ruta där du fyller i vilket konto du vill göra bortskrivningen på. Har ni betalat mer än fakturabeloppet ska ett konto i bokföringen debiteras med det överstigande beloppet. Avsluta med att spara. 

 

bortskrivning_levfakt.PNG

 

Film: Registrera delbetalning eller bortskrivning på leverantörsfaktura


Betalning med betalfil
Använder du dig av betalfiler när du registrerar utbetalningar kan du läsa om hur du går tillväga här

 

Faktura i utländsk valuta
Har du gjort en betalning i någon annan valuta än SEK kan du läsa om hur du registrerar betalning på fakturor i utländsk valuta här.