Fortnox Användarstöd

Registrera dagskassa

Här beskriver vi hur du enkelt kan registrera dagskassa i Fortnox Bokföring.

Börja med att lägga upp en mall för hur dina dagskassor ska se ut.
Läs mer här: Inställningar - Registreringsmallar 

 

 

Registrera dagskassa

När du ska registrera en dagskassa går du till Bokföring - Registrera dagskassa och fyller i värdena på respektive rad. När du fyllt i dagens kassakvitto kan du antingen klicka på knappen Bokför och skriv ut eller bara Bokför.  
Vill du lägga till transaktionsinformation för någon av raderna gör du det genom att klicka på häftstiftet till höger om fältet. När det finns transaktionsinfo kopplat till ett fält blir häftstiftet blått. Informationen skrivs ut på bokföringsverifikationen.

01.png

 

Koppla bild på kassakvitto till dagskassa

Du har också möjlighet att koppla en bild på exempelvis ett kassakvitto till dagskassan. För att koppla en bild klickar du på den orangea bildsymbolen i mitten av högerkanten. Vill du ladda upp en bild klickar du på Ladda upp längst upp till höger. Välj fil från din dator och klicka sedan på knappen Koppla för att bilden ska kopplas samman med dagskassan.

Du kan också mejla in bilden genom att klicka på E-posta bild och sedan på Koppla.

De sista alternativen är att du drar in bilden från din dator och släpper den över programmet eller att du laddar upp bilden genom din mobiltelefon. 
Läs mer här: Ladda upp bild på kvitto eller faktura med mobilen

02.png 

Vidarefakturera dagskassa

Har du kunder som handlar på kredit och som senare ska faktureras, måste du ange ett betalsätt för detta. För att inte betalningen ska bli dubbelbokförd när du bokför både dagskassan och fakturan måste du som betalsätt i dagskassemallen ange ett konto för kundfordran, förslagsvis inte det du angivit under Inställningar - Bokföring - Förvalda konton.

I detta fall behöver du även använda dig av en speciell fakturamall samt en artikel per momssats. Artikeln ska kopplas till det balanskonto du använder för vidarefakturering i dagskassan, exempelvis konto 1511, vilket innebär att du kan bokföra fakturan och registrera betalning som vanligt.

För att få tillgång till fakturamallen för vidarefakturering klickar du på Hjälp i programmets övre högra hörn, gör en sökning, och klicka sedan på Skicka meddelande. I chatten beskriver du att du vill ha en mall för vidarefakturering, och när du har tillgång till mallen så hör vi av oss.

dagskassa-vidarefakturera.jpg


På dagskassemallen behöver du sedan lägga upp ett betalsätt för fakturering. Du behöver även lägga upp artiklar med följande artikelnummer FAKT6, FAKT12 och FAKT25. Lägg sedan in ett balanskonto som försäljningskonto på varje artikel.

03.png 

 

Skapa sedan en faktura där du väljer aktuell artikel. Glöm inte att justera benämningen så att kunden ser vad som faktureras. När du sedan skriver ut fakturan väljer du utskriftsmallen för vidarefakturering.

04.png

I sidfoten på fakturan syns summan i netto och momsen är specificerad. Du kan nu bokföra fakturan och när du sedan får betalt av kunden bokför du betalningen som vanligt. På detta sätt bokförs inte försäljningen två gånger.

Det finns också en specificerad flik i Fortnox Bokföring som heter Registrera kvitto, som erbjuder en enkel registrering av kvitton.
Läs mer här: Registrera kvitto

 

Film: Skapa dagskassa i Fortnox Bokföring