Periodiseringar

Periodisering innebär att utgifter ska kostnadsföras under den period då varan eller tjänsten förbrukas, liksom att inkomster ska tas upp som intäkter under den period då de faktiskt intjänas, även om betalningen i praktiken genomförs under en annan period.

 

Inställningar för periodisering

För att kunna göra periodiseringar i Fortnox program behöver du först aktivera funktionen under inställningarna som du hittar uppe i programmets högra hörn. Välj sedan Bokföring - Periodiseringar. Här kan du även ställa in om du vill sätta en gräns för hur litet belopp som ska kunna periodiseras. Läs mer om periodiseringsinställningen här.

 

Skapa periodisering

Du kan periodisera en kundfaktura, en verifikation eller en leverantörsfaktura. 

För att läsa om hur du periodiserar en kundfaktura, klicka här.

För att läsa om hur du periodiserar en verifikation, klicka här

För att läsa om hur du periodiserar en leverantörsfaktura, klicka här

 

Genomför periodisering

När du vill genomföra dina periodiseringar klickar du på Bokföring i huvudmenyn. Välj sedan fliken Periodisering. Här får du en överblick över samtliga registrerade periodiseringar, både de som är genomförda, de som inte är det och de som tagits bort. För att genomföra en periodisering bockar du i bockrutan längst ut till vänster på raden och klickar sedan på knappen Utför nere till höger i vyn. Ett bokföringsverifikat skapas och hamnar i serien för periodiseringar i verifikationslistan. Du ser tydligt vilka verifikationer som periodiserats genom periodiseringssymbolen som visas längst ut till höger på verifikationsraden. 

 

periodiseringar_lista.PNG

 

 

Namnlo_st.png

 

 

Periodiseringsrapport

I rapporten Periodiseringar får du en sammanställning över dina periodiseringar. Både de som är utförda samt de periodiseringar som ännu inte är genomförda. Rapporten tar du fram genom att klicka på Rapporter uppe till höger i programmet och under rubriken Bokföring hittar du periodiseringsrapporten.