Fortnox Användarstöd

Behandlingshistorik

I behandlingshistoriken ser du när och vem som har gjort vad i programmet. Klicka på administrationsmenyn som du hittar uppe i högra hörnet och välj sedan Behandlingshistorik. Om du inte har det alternativet behöver program- eller systemadministratören ge dig den behörigheten.  

01.png 

Du kan välja att visa händelserna inom ett visst datumintervall, för ett visst program eller för en viss del av ett program. Du kan även välja att visa behandlingshistoriken för en specifik användare. När du gjort din sökning kan du skriva ut historiken genom verktygen som du hittar uppe till höger i vyn. 

Obs! Det går endast att söka 19 månader bakåt i tiden i behandlingshistoriken.

02.png


PDF - rekommenderas om du vill skriva ut historiken. Du måste ha en PDF-läsare installerad på din dator, ladda ner en gratis på exempelvis Adobes hemsida
CSV - rekommenderas om du vill ta ut historiken i text-format för att kunna öppna den i exempelvis Excel. Vill du läsa mer om hur du hanterar filen i Excel, klicka här.

Om man väljer att exportera behandlingshistoriken som PDF eller CSV kommer en notis när exporten är klar. Via notisen finns en länk för att ladda ner det exporterade dokumentet.

03.png

Obs! En färdig export ligger kvar i 7 dygn från att den färdigställts.GDPR & Radering av Behandlingshistoriken
För att stödja GDPR finns det möjlighet att radera Behandlingshistoriken mellan ett specifikt datumintervall. 
Läs mer här: Radera Behandlingshistorik


Vill du läsa mer om import eller export av filer, och hur de hanteras i Excel, klicka här.