Fortnox Användarstöd

Radera och flytta fil

Om du vill strukturera eller flytta filer kan du enkelt göra det genom att klicka på filen och dra den till mappen du vill flytta den till, genom så kallad drag and drop-funktion. Du kan även flytta en fil genom att bocka i kryssrutan längst ut till vänster om filen och sedan klicka på Flytta nere till höger i programmet. 

Ska_rmavbild_2019-06-18_kl._15.34.02.png 

 

Vill du radera en fil från arkivplatsen klickar du på soptunnan längst ut på raden. Om du ska ta bort flera filer kan du istället markera filerna och sedan klicka på knappen Radera nere till vänster i vyn. 

Ska_rmavbild_2019-06-18_kl._15.34.28.png