Fortnox Användarstöd

Inbox

I mappen inbox i Fortnox Arkivplats hittar du tre undermappar: Dagskassor, Leverantörsfakturor och Verifikationer. Filerna som ligger i dessa mappar har du möjlighet att koppla till en verifikation eller till en leverantörsfaktura i Fortnox Bokföring. De filer som ligger i huvudmappen inbox går att koppla antingen till en verifikation eller till en leverantörsfaktura. Så fort du kopplat en fil kommer den flyttas från inbox-mappen till mappen kopplade filer. I mappen för kopplade filer sorteras filerna efter räkenskapsår och månad.
 
 Ska_rmavbild_2019-06-18_kl._15.20.26.png