Fortnox Användarstöd

Koppla bild till leverantörsfaktura eller verifikation

Om du använder Fortnox Bokföring kommer du kunna koppla samman filer till verifikationer och leverantörsfakturor. För att kunna göra det måste du först ladda upp bilden direkt när du står inne på verifikationen eller leverantörsfakturan. Du klickar då på den orangea bildsymbolen i högerkanten och sedan på Ladda upp längst upp i högerhörnet.

Vill du istället mejla in bilden klickar du på E-posta bild. Du hittar mejladressen antingen överst i verifikationsvyn (för verifikationer):

inbox_ver.png

Eller längst upp i leverantörsfakturavyn (för leverantörsfakturor):

inbox_lev.png

På detta sätt hamnar filen i ditt lagringsutrymme alternativt Arkivplatsen (om du har licens) och du kan välja att koppla bilden till verifikationen eller leverantörsfakturan genom att klicka på Koppla nere till höger. Det finns en begränsning på att det inte går att koppla bilder som är större än 2,5 MB.

01.png

 

Bilder som laddas upp eller är uppladdade och inskickade kan roteras om det skulle vara så att bilden är vriden eller upp och ner. För att rotera bilden klickar du på bildikonen till höger och sedan längst upp har du verktyget för att rotera bilden.

02.png 

 

För att förenkla och göra det lättare att lägga till rätt information på en leverantör som inte redan finns i leverantörsregistret så följer den inscannade eller inskickade bilden nu med vid skapandet. När du väljer att klicka på en ny leverantörsfaktura och ska skapa den utifrån en inscannad eller inskickad bild så fortsätter bilden att visas i bildmodalen till höger vid användande av plustecknet för att Skapa ny leverantör. Därmed behöver du inte skriva ned uppgifterna först eller växla mellan olika fönster i Fortnox.

04.png

 

Om du har Fortnox Arkivplats kan du även ladda upp filen till arkivplatsens inboxmapp, antingen till huvudmappen Inbox eller till någon av undermapparna Verifikationer eller Leverantörsfakturor. Läs om hur du laddar upp filer till arkivplatsen här: Ladda upp filer.


05.png

 

Det sista alternativet är att du laddar upp en bild med din mobiltelefon. Du loggar då in på m.fortnox.se och klickar på molnet uppe i vänstra hörnet för att öppna menyn. 


bild_1.png

 

I menyn klickar du på Ny bokföringspost. När du valt något av alternativen kommer du få välja om du vill ta en ny bild eller hämta en redan befintlig bild ifrån din mobil. Så fort bilden valts kommer den att finnas i fullversionen av ditt Fortnoxprogram. Tar du bilden efter att du klickat på Verifikation innebär det att du kommer att kunna koppla bilden till en verifikation som du skapar i bokföringsprogrammet.

bild2.png


  

När du kopplat en bild i programmet hamnar en bildsymbol längst upp i verifikationens eller leverantörsfakturans vänsterkant. Klickar du på symbolen kan du välja att koppla fler bilder eller ta bort den kopplade bilden. 

06.png

Du ser enkelt vilka verifikationer och fakturor som har filer kopplade till sig genom bildsymbolen till höger i verifikations- och leverantörsfakturalistan. När du tar ut rapporter kommer du komma åt de kopplade bilderna till respektive verifikation.