Bortkoppling Flerbolagsupplägg

Följ

Denna blankett används när ett företag inte längre vill vara kopplade till ett Flerbolagsupplägg utan vill ta över abonnemanget själva. Den ska signeras av både firmatecknare alternativt systemadministratör på företaget som ska kopplas bort, samt systemadministratören i det Flerbolagsupplägg som de ska kopplas bort från.

Blanketterna skannas och mejlas till kopplingar@fortnox.se.