Fortnox Användarstöd

Byte av redovisnings- eller revisionsbyrå

Nu finns möjligheten att göra bortkopplingen digitalt, på ett snabbare, enklare och pappersfritt sätt! För att kunna göra bortkopplingen digitalt behöver vissa krav uppfyllas:

  • Kunden måste vara upplagd som en användare i programmet.
  • Kunden måste även vara systemadministratör för att kunna godkänna bortkopplingen.
  • Du som redovisningskonsult måste vara systemadministratör i Digital byrå.
  • Klienter får enbart vara kopplad till en redovisningsbyrå.

Finns kunden inte upplagd som användare idag?
Klicka på Administrera användare i klientlistan.

 administrera-anva_ndare.png

I Administrera användare väljer du Lägg till användare.

la_gg-till-anva_ndare.png

- Skriv ett Användarnamn
- Klientens namn
- E-post
- Klicka även i Generera lösenord för att klienten ska få ett mejl och kunna välja lösenord själv.
- Klicka sedan på Spara.

anva_ndaruppgifter.png

Sista steget är att göra klienten till systemadministratör, för att kunna godkänna bortkopplingen.

Det gör du i listan för användare:

anva_ndarlista.png

 

När detta är gjort så är klienten redo att kopplas bort, funktionen kan du läsa mer om i Digital bortkoppling.


Blankett för bortkoppling manuellt

Denna blankett används när ett företag inte själva är aktiva i Fortnox utan har en redovisningsbyrå eller revisionsbyrå som hanterar bokföringen. Om detta företag önskar byta redovisningsbyrå eller revisionsbyrå så är det den nuvarande byrån samt den nya byrån som ska signera blanketten.

Tänk på och var noga med följande innan ni skickar in blanketten:
- Ange korrekt abonnemangsnummer
- Rätt personer skriver under blanketten
- Kontrollera att det inte finns några användare förutom konsulter på företaget. Denna blankett skall endast användas när det inte finns några användare på företaget förutom konsulter. Ifall det finns användare så skall en bortkopplingsblankett och sammankopplingsblankett användas.

Blanketterna skannas och mejlas till kopplingar@fortnox.se.