Byte av redovisnings- eller revisionsbyrå

Denna blankett används när ett företag inte själva är aktiva i Fortnox utan har en redovisningsbyrå eller revisionsbyrå som hanterar bokföringen. Om detta företag önskar byta redovisningsbyrå eller revisionsbyrå så är det den nuvarande byrån samt den nya byrån som ska signera blanketten.

Tänk på och var noga med följande innan ni skickar in blanketten:
- Ange korrekt abonnemangsnummer
- Rätt personer skriver under blanketten
- Kontrollera att det inte finns några användare förutom konsulter på företaget. Denna blankett skall endast användas när det inte finns några användare på företaget förutom konsulter. Ifall det finns användare så skall en bortkopplingsblankett och sammankopplingsblankett användas.

Blanketterna skannas och mejlas till kopplingar@fortnox.se.