Fortnox Användarstöd

Dubbelsammankoppling

Blanketten används när ett företag har ett befintligt abonnemang i Fortnox, som redan är sammankopplat med en redovisningsbyrå, och företaget vill bli sammankopplade med ytterligare en redovisningsbyrå. Den ska signeras av systemadministratören på företaget som blanketten avser.

Har kunden ingen egen inloggning i Fortnox signeras blanketten av nuvarande redovisnings-/revisionsbyrå.

Tänk på och var noga med att kontrollera följande innan ni skickar in blanketten:
- Ange korrekt abonnemangsnummer
- Rätt personer skriver under blanketten


Blanketterna skannas och mejlas till kopplingar@fortnox.se.