Fortnox Användarstöd

Bortkoppling Bolagshanteraren

Denna blankett används när ett företag inte längre vill vara kopplade till en Bolagshanterare utan vill ta över abonnemanget själva. Den ska signeras av både firmatecknare alternativt systemadministratör på företaget som ska kopplas bort, samt systemadministratören på den Bolagshanterare som de ska kopplas bort från.


Tänk på och var noga med följande innan ni skickar in blanketten:
- Ange korrekta användarnamn
- Rätt personer skriver under blanketten
- Blanketten är underskriven av både företaget och Bolagshanteraren som skall kopplas bort

 

Blanketterna skannas och mejlas till kopplingar@fortnox.se.