Sammankoppling med redovisnings- eller revisionsbyrå

Följ

Blanketten används när ett företag redan har ett befintligt abonnemang i Fortnox och företaget vill bli sammankopplade med en redovisningsbyrå eller revisionsbyrå som är Fortnox Byråpartner. Den ska signeras av firmatecknaren alternativt systemadministratören på företaget som blanketten avser. 

Blanketterna skannas och mejlas till kopplingar@fortnox.se.