Bortkoppling av redovisnings- eller revisionsbyrå

Nu finns möjligheten att göra bortkopplingen digitalt, på ett snabbare, enklare och blankett fritt sätt!
Läs mer i Bortkoppling digitalt.

Denna blankett används när ett företag inte längre vill vara kopplade till en redovisningsbyrå eller revisionsbyrå utan vill ta över abonnemanget själva. Blanketten används även i de fall då en byrå inte längre vill ha tillgång till en klient i sin klientlista. Det gäller oavsett ifall det är byrån som har lagt upp klientens abonnemang för eget bruk eller ifall klienten själv har lagt upp abonnemanget. Den ska signeras av både firmatecknare alternativt systemadministratör på företaget som ska kopplas bort, samt systemadministratören på den byrå som de ska kopplas bort från.


Tänk på och var noga med följande innan ni skickar in blanketten:
- Ange korrekt abonnemangsnummer
- Rätt personer skriver under blanketten
- Blanketten är underskriven av både företaget och byrån som skall kopplas bort

 

Blanketterna skannas och mejlas till kopplingar@fortnox.se