Bortkoppling av redovisnings- eller revisionsbyrå

Följ

Denna blankett används när ett företag inte längre vill vara kopplade till en redovisningsbyrå eller revisionsbyrå utan vill ta över abonnemanget själva.Blanketten används även i de fall då en byrå inte längre vill ha tillgång till en klient i sin klientlista. Det gäller oavsett ifall det är byrån som har lagt upp klientens databas för eget bruk eller ifall klienten själv har lagt upp databasen. Den ska signeras av både firmatecknare alternativt systemadministratör på företaget som ska kopplas bort, samt systemadministratören på den byrån som dem ska kopplas bort från.

Blanketterna skannas och mejlas till kopplingar@fortnox.se.