Fortnox i kombination med iZettle

iZettle är en tjänst som gör det möjligt för företag och privatpersoner att ta betalt när som helst, var som helst. Nu finns det möjlighet att koppla ihop denna tjänst tillsammans med Fortnox.

Film: Fortnox i kombination med iZettle

iZettle fungerar för alla organisationer av typerna:

  • Aktiebolag
  • Handelsbolag
  • Kommanditbolag
  • Enskild firma (Enskild näringsverksamhet)
  • Ekonomisk förening
  • Ideell förening
  • Stiftelse
  • Välgörenhetsorganisation

Obs! Det finns inte stöd för iZettle Pro i kombination med Fortnox.

Koppling till Fortnox

I Fortnox utökas nu bokföringsprogrammet med denna kostnadsfria integration till iZettle.

Det första du behöver göra för att komma igång med iZettle är att ställa in behörigheterna. Om inte alla användare ska ha möjlighet att se och hantera inställningarna för iZettle går detta att styra i Fortnox. Detta görs genom att du väljer att klicka på företagsnamnet längst upp och sedan välja att administrera användare. Klicka sedan på bokföringsikonen på aktuell användare och i dessa inställningar kan du styra om du vill att användaren ska ha möjlighet att se iZettle eller ej.

01.png

Film: hur du ställer in behörigheterna för iZettle

De användare som du ger behörighet för iZettle kommer att se en ny flik under bokföring som heter iZettle.

02.png

För att komma igång med integrationen mellan Fortnox och iZettle klickar du på fliken iZettle och kommer då till själva inställningarna. Det första som händer när du klickar på fliken iZettle under bokföring är att du får upp en ruta med två valmöjligheter.

03.png

Eftersom integrationen bygger på att du behöver ha ett iZettle-konto får du via denna ruta en möjlighet att skapa ett iZettle-konto eller välja om du redan har ett konto. Har du redan ett konto väljer du att klicka på ställ in mitt iZettle-konto för att gå igenom inställningarna i Fortnox. Om du inte har ett iZettle-konto redan väljer du istället att klicka på skapa nytt iZettle-konto och länkas då vidare till rätt sida hos iZettle där du skapar ditt konto. När du antingen har skapat dig ett iZettle-konto eller valt att logga in med ditt iZettle-konto är det dax att gå igenom inställningarna för iZettle i Fortnox. 

Bokföring

På fliken bokföring finner du fält för att ställa in de kontonummer som ska användas av integrationen med iZettle.

04.png

(OBS! De konton som visas i ovanstående bild är endast exempel och ska inte tas som rätt val av konton. Det är viktigt att du väljer in rätt konton så att just din bokföring blir korrekt. Vet du inte vad du ska välja för konto behöver du kontrollera detta med en revisor eller en redovisningskonsult.)

Förutom att ställa in och välja rätt kontonummer behöver du även välja in vilken verifikationsserie som ska användas vid bokföringen. När det gäller verifikationsserien, så måste den verifikationsserie som man väljer in i inställningarna ha en bock för manuell kontering. Annars kommer inte integrationen att ha möjlighet att skapa de verifikationer som bygger på transaktioner som kommer in från iZettle.

05_1.png
05_2.png

Fältet för epost adress är till för att ange den epost adress dit eventuella meddelanden som integrationen måste skicka till användaren. När du har fyllt i all information klickar du på spara innan du väljer att klicka på knappen Koppla ihop med iZettle. Du kommer då till en ny ruta där du får auktorisera iZettle tillsammans med Fortnox

Ska_rmavbild_2019-07-03_kl._10.57.56.png

När kopplingen är aktiverad ser du statusen på kopplingen i inställningsfliken längst ner till vänster.

Historik

Under fliken Historik kan du ange ett från och ett till och med datum för att kunna få fram information om vad integrationen mellan Fortnox och iZettle har gjort mellan dessa angivna datum. Informationen för den aktuella perioden visas sedan i tabellen under.

När du har gått igenom inställningarna och kopplat ihop Fortnox med iZettle så är allt klart för att integrationen ska kunna hämta transaktioner från iZettle. Varje natt kommer integrationen att kontakta iZettle och hämta hem alla nya transaktioner. Integrationen skapar sedan de nödvändiga verifikationerna i Fortnox och bokför dem.

Swish

Om swish används i kombination med iZettle så kommer alla Swish betalningar att bokas upp i dagsförsäljningen mot kontot för Swish (1930 som standard i inställningarna, men kan ändras). En Swish betalning hanteras som en kontant betalning. 

 

För mer information om iZettle kan du klicka här.