Fortnox Användarstöd

De fem vanligaste frågorna - Fakturering

Fråga: Hur kvittar man en debet och en kredit mot varandra?

Svar: I Fortnox har vi ingen "kvitta"-funktion utan här måste man slutbetala både debet och kreditfaktura. Det vill säga att man går in under Inbetalningar, lägger till både debet och kreditfakturan för att sedan betalmarkera dessa två. I både bokföring och reskontra har då dessa nollats ut.

 

Fråga: Hur gör man för att skicka påminnelse på en faktura?

Svar: Börja med att klicka på Fakturering i huvudmenyn och sedan på fliken Påminnelser. Här ser du en lista på de fakturor som uppfyller de krav du satt i inställningarna.
Bocka för de fakturor du vill skicka påminnelse på och klicka sedan på Skicka nere i högra hörnet. Här har du valmöjligheten att välja hur du vill att påminnelsefakturorna ska skickas till din kund. Du kan även välja om du vill använda dig av en särskild utskriftsmall i menyn nere till höger i vyn.
Läs mer här: Skicka påminnelsefaktura

 

Fråga: Hur ska jag fakturera med omvänd byggmoms?

Svar: I kundregistret har du möjlighet att koppla en kund till en specifik momstyp.
Du finner dessa under Register - Kunder - Faktureringsuppgifter.
Ska kunden faktureras med omvänd byggmoms väljer du momstyp SE omvänd skattskyldighet
Vilken momstyp du väljer påverkar i sin tur hur momsen konteras på fakturorna och således även hur värdena i din momsrapport specificeras

 

Fråga: Hur skapar man en kreditfaktura?

Svar: Om du vill skapa en kreditfaktura kan du antingen utgå ifrån en befintlig leverantörsfaktura eller skapa en kreditfaktura från grunden.

Har du en registrerad faktura öppnar du upp den och uppe till höger har du alternativet Skapa kreditfaktura. När du klickar här får du frågan om du vill skapa en kreditfaktura på den faktura du har öppen. Om du skapar en kreditfaktura på detta sätt kommer de båda fakturorna att vara kopplade till varandra. Om du inte har alternativet Skapa kreditfaktura beror det på att fakturan du är inne på är ej bokförd, delbetald eller slutbetald. Du kan alltså enbart skapa en kreditfaktura på en faktura med status obetald.

Vill du skapa en kreditfaktura från grunden klickar du på Skapa ny i fakturalistan. Längst upp på den fakturan som skapas väljer du alternativet Kreditfaktura som du hittar uppe till höger. Fyll sedan i de uppgifter som du vill ha med på fakturan. När du valt fakturatyp kreditfaktura kommer det automatiskt att bli ett minustecken framför antal på artikelraderna. Detta gör även att frakt- och fakturaavgift samt totalbeloppen får ett negativt värde.

Läs mer här: Skapa kreditfaktura

 

Fråga: Kan jag ändra min fakturautskrift?

Svar: Ja det kan du.
Via Inställningar - Fakturering - Utskrifter- Utskriftsmallar kan du justera din mall.
Mindre justeringar på max 3 st mallar kan vi hjälpa till att justera kostnadsfritt, större justeringar alternativt justering av fler än 3 mallar debiteras enligt avtal.