Fortnox Användarstöd

De fem vanligaste frågorna - Bank

Fråga: Hur aktiverar jag automatisk filhantering till Handelsbanken?

Svar: För att aktivera den automatiska filhanteringen med Handelsbanken går du till Inställningar - Bankinställningar och väljer Handelsbanken som din bank. I bankinställningar finns det en direktlänk till ett formulär som du behöver fylla i för att komma igång med den automatiska filhanteringen.
Läs mer här: Kom igång med Handelsbanken

 

Fråga: Vad är avgiftskod?

Svar: Avgiftskod är vem som ska hantera de avgifter som kan komma i och med att en faktura ska betalas. Inställningen för detta finner du inne på själva leverantören. Du kan välja vem som ska betala avgifterna helt - eller om det via det nya filformatet ska delas upp mellan dig och din leverantör. Detta ställer du in på leverantören, läs mer om detta här:Betala leverantörsfakturor till utlandet

 

Fråga: Varför går betalningarna till leverantörens plusgiro och inte bankgiro?

Svar: Vid både plusgiro samt bankgiro hos en leverantör, kommer det billigaste alternativet att väljas av bankgirot. Om avsändarkontot är ett bankgiro, kommer bankgiro att väljas. Är avsändarkontot istället plusgiro, kommer plusgiro att väljas till leverantören. Vill du att det alltid ska väljas ett av dessa alternativ, lägg endast detta inne på Register- Leverantörer.

 

Fråga: Hur gör jag för att en kreditfaktura ska ligga för bevakning hos banken?

Svar: Bevakning av kreditfakturor är endast möjligt med LB-fil, i och med det nya filformatet ISO20022 som introduceras med SEPA försvinner denna hantering. Det finns därför hjälpfunktioner i Fortnox för att enklare hantera kreditfakturor, läs mer om detta här: Kreditfakturor i leverantörsbetalningar

 

Fråga: Jag har automatisk filhantering till min bank men får jag inga filer, vad kan man göra för att lösa det?

Svar: Om det är så att din fil inte har kunnat läsas av en speciell anledning, läggs alltid detta i en notis till ditt konto. Är det så att ingen notis har kommit till dig, kan du först se om kopplingen ligger aktiv i dina inställningar för bank. Om det är så att de ligger aktiva behöver vår supportavdelning utreda vidare varför ingen fil lästs in hos dig, kontakta oss via formuläret i programmet. Det kan ligga på både Fortnox eller din banks sida men vår supportavdelning hjälper dig att utreda detta vidare.