De fem vanligaste frågorna - Digital Byrå

Följ

Fråga: Behöver man lägga upp klienterna både i klienthanteraren och i Digital byrå?

Svar: Nej, alla klienter som ni hittar i er klienthanterare går automatiskt över till den digitala byrån. Dessa program är sammankopplade. Väljer ni att i den digitala byrån lägga till en ny klient kommer även denna synas i klienthanteraren.

 

Fråga: Vad är skillnaden mellan digitala tjänster och icke-digitala tjänster?

Svar: Använder du dig av de digtitala tjänsterna så är det dessa som orsakar ett "Pling" när något sker inom tjänsten. Ni får alltså en notis när det finns någon ny aktivitet inom tjänsten att hantera. Exempel på digitala tjänster är inkomna dokument, återrapportering av betalningar, och avsändare att hantera.

Om ni istället använder de manuella tjänsterna krävs det att ni själva går in och kollar om det finns något nytt att hantera på klienten. Ni behöver även ändra statusen manuellt från exempelvis "Ej påbörjad" till "Material inkommet".

 

Fråga: Vad är skillnaden mellan slutdatum och leveransdatum?

Svar: Leveransdatum är det datum då du förväntas vara klar med aktiviteten första gången. Exempelvis ska all bokföring för januari månad vara klar den femte februari.
Slutdatum är det datum då det ska sluta skapas aktiviteter för klienten. Exempelvis att ni efter den 31 december inte längre ska arbeta med klientens bokföring.

 

Fråga: Varför dyker inte alla aktiviteter upp i aktivitetslistan?

Svar: Aktivitetslistan sorteras automatiskt fram aktiviteter inom ett intervall som är tio dagar tidigare än dagens datum samt tjugo dagar efter dagens datum. Har ni ej slutförda aktiviteter innan detta intervall så kommer ni få en varningstext precis under intervallet där det står att det finns aktiviteter att behandla före detta datum.

 

Fråga: Varför försvinner inte klara aktiviteterna i översikten?

Svar: Alla aktiviteter som gjorts på klienten kommer ligga kvar i översikten för att konsulten ska kunna följa vilka aktiviteter som gjorts på respektive klient. Vill ni enbart se de prioriterade aktiviteterna kan ni istället använda er av aktivitetslistan.