Fortnox Användarstöd

De fem vanligaste frågorna - Anläggningsregister

Fråga: Vad händer när jag utrangerar en tillgång?

Svar: När utrangeringen är gjord sätts det bokförda värdet till 0 och en verifikation kommer att skapas. Tillgången kommer då inte längre gå att skriva av. I listan blir tillgången gråmarkerad och får status Utrangerad.

 

Fråga: Vad betyder felmeddelandet "Depreciations_type kan endast sättas till värde("0", "1", "2")?

Svar: Det saknas en avskrivningstyp under Inställningar - Bokföring - Anläggningsregister -Tillgångsstyper. Meddela vilken avskrivningstyp det ska vara så kan en tekniker lägga till det. (Alternativen är Avskrivningsbar 100%, Avskrivningsbar 75% eller ej avskrivningsbar)

 

Fråga: Vad betyder felmeddelandet "Konto för reaförlust/vinst saknas (eller är inaktivt) för den aktuella tillgångstypen"?

Svar: Kontot för reavinst/förlust som är angett inne under inställningarna på tillgångstypen saknas i den aktuella kontoplanen som används. Gå in på Register ­ Kontoplan, gå in på kontot om det finns och aktivera det alternativt lägg upp kontot om det saknas.

 

Fråga: Hur gör jag när jag ska lägga upp en Tillgång i programmet som redan är helt eller delvis avskriven?

Svar: Lägg upp Tillgången som vanligt med korrekta värden och spara. Lägg sedan in summan av avskrivningarna under IB ackumulerade avskrivningar.

 

Fråga: Vad betyder Beräknat restvärde inne på Tillgången?

Svar: Beräknat restvärde fyller du i om tillgången kommer att ha kvar ett värde efter nyttjandeperiodens slut.