Nyheter Maj 2016

Följ

Fortnox Bokföring

Automatlåsning av period
Den automatiska låsningen i Fortnox är baserad på nedan olika scenarion som fastställts av Bokföringsnämnden. Låsningen beräknas utifrån det intervall du har valt i inställningarna. Olåsta verifikationer betraktas inte som bokförda enligt bokföringsnämndens allmänna råd. 

Bokföringsnämdens allmänna råd ställer stora krav på hur och med vilket intervall bokföringen ska ske. Kortfattat ser deras krav ut på följande sätt:

  • Alla företag får bokföra inom 50 dagar efter utgången av den månad då affärshändelsen inträffade.
  • Om nettoomsättningen normalt är högst tre miljoner får du bokföra inom 50 dagar efter utgången av det kvartal då affärshändelsen inträffade.
  • Om nettoomsättningen normalt är högst en miljon och du har högst 50 verifikationer med högst 250 affärshändelser per år får du bokföra inom 60 dagar efter räkenskapsårets utgång.
  • Enskilda näringsidkare som omsätter högst en miljon, inte har någon EU-handel samt har högst 50 verifikationer med högst 250 affärshändelser per år får bokföra i samband med att inkomstdeklarationen ska lämnas in.

Automatlåsning av period innebär att låsningen görs för samtliga användare, inklusive verifikationer som skickas in via någon integration.
Om man försöker bokföra något inom en låst period kommer ett felmeddelande upp om vem som låst perioden samt till och med vilket datum låsningen avser. En låst period innebär alltså att inga verifikationer kan skapas eller ändras fram till och med periodens slut.

Vill du läsa mer om automatlåsning klicka här.

 

Fortnox Anläggningsregister

Delavyttring
Det finns nu en möjlighet att utföra en delavyttring av en tillgång i Anläggningsregistret. Det innebär att du säljer en del av tillgången och det anges med en procentsats. När delavyttringen genomförts kommer den del du valt att sälja att skapas upp som en ny tillgång i ditt Anläggningsregister och den kommer att vara såld.


Delutrangering
Det finns nu också möjlighet att utföra en delutrangering av en tillgång, då det kanske inte är hela tillgången som har gått sönder eller förlorat sitt värde. Skillnaden mellan en hel utrangering och en delutrangering är att du väljer en procentsats för din delutrangering och ett transaktionsdatum för denna händelse, istället för att du väljer att utrangera hela tillgången. Delen av din tillgång som du har utrangerat kommer att skapas upp som en ny tillgång i din lista och den kommer att ha status utrangerad.


 

 

Digital Aktiebok

Att ha kontroll på och kunna uppvisa företagets aktiebok är redan i vissa sammanhang ett krav för att till exempel ingå affärsrelationer eller låna pengar. Förväntningarna är att detta krav kommer öka med tiden. Med Digital Aktiebok får ditt företag full kontroll på de viktiga värdehandlingar som ett bolags aktiebok utgör. 

Bolagskapning är ett ökande brott som är svårt att värja sig emot och svårt att begränsa skadan av när det uppstått. I tjänsten Digital Aktiebok ingår även bevakning mot bolagskapning som meddelar företagets företrädare när försök till bolagskapning görs.

Med Digital Aktiebok får du som kund en koppling till UC Aktie Administrations tjänst Digital Aktiebok som ger dig möjligheten att ha ditt företags aktiebok digitalt förvarat och även bevakning mot bolagskapning. Tjänsten kostar för dig, som Fortnox kund, 59:- per månad och gäller per företag. 

 

Smarta inköp

Med tjänsten Smarta inköp erbjuds alla Fortnox kunder möjligheten att spara pengar och tid. Vi har pressat priserna och förhandlat avtal med en mängd olika leverantörer.  Genom att samla många inköp i ett avtal garanteras du lägre priser.

Fortnox har tagit hjälp av inköpsproffs som samförhandlat för att du ska få lika bra priser och villkor som större företag har. Dessutom har vi utvecklat smarta lösningar som förenklar inköpsprocessen så att du kan fokusera på det du verkligen vill göra.

Vi erbjuder exempelvis halva priset på frakter, 60 öre rabatt på diesel, 37 öre rabatt på bensin, halva priset på kontorsmaterial.

  • Samlingsfaktura på alla dina inköp
  • En inloggning och ett lösenord till alla leverantörer
  • Orderhistorik på webben
  • Enkelt system för reklamationer
  • Stöd för flera samtida användare

Med Smarta Inköp kommer du spara både tid och pengar. Just nu har vi en rad avtal med olika leverantörer och vi arbetar ständigt för att utöka avtalet med fler smarta inköpsställen.

 

Fortnox Lön

Fortnox Lön är nu uppdaterat med de nya arbetsgivaravgifterna som träder i kraft 2016-06-01.

Det går nu att skriva ut lönebesked från fliken Lönebesked samt att du kan förhandsgranska ett lönebesked och skriva ut en preliminär utskrift av lönebeskedet.

Semesterskuldlistan i Lön har nu förbättrats så den inte bara summerar totalen utan summerar även, specifikt semesterskuld sparade dagar, semesterskuld kvarvarande dagar och semesterskuld intjänade dagar.

Det finns nu också möjlighet att vid valet av att skapa en ny lönekörning så kan du där selektera vilka anställda som ska beröras och vara med i lönekörningen. Antingen väljer du alla anställda eller så markerar du de anställda som ska vara med genom att sätta en bock framför deras namn i listan.