Fortnox Användarstöd

Koppla företagskort till Kvitto & Resa

Med bankkopplingarna i Fortnox Kvitto & Resa Plus kan du koppla utläggen till företagskortet. Alla köp som görs med kortet kommer automatiskt in till tjänsten och till rätt användare. För närvarande stöds Eurocard, SEB, Danske Bank, Nordea First Card och Handelsbanken. 

Du kan välja både Fortnox Bokföring och Fortnox Lön som rapportmottagare, om du exempelvis vill att utlägg med företagskort ska skickas till bokföringen, men andra utlägg ska skickas till löneprogrammet.

 

Koppla mot banken

Om du vill koppla ett företagskort till Kvitto & Resa så behöver du vara administratör. Först loggar du in i Kvitto & Resa och klickar på Tilläggstjänster i menyn till vänster. Under fliken Bankkopplingar ser du samtliga kopplingar som vi erbjuder.Bankkopplingar_Kvittoresa.jpg

Klicka på Koppla under den den aktuella banken så får du upp ytterligare fält att fylla i. Det är viktigt att du fyller i en kontaktperson för företaget. Beroende på vilken bank det gäller så skickas antingen en fullmakt direkt till mailadressen du angivit, alternativt kontaktar banken er för att teckna en fullmakt. 

Koppla_Danske_Bank.png

Klicka på Skicka när du fyllt i din information i de fält för den aktuella banken. Nästa steg är sedan att under Användare se till så att transaktionerna kopplas till rätt användare i Kvitto & Resa. 


Klicka på de användare som företagskortet ska aktiveras på. 

* Fyll i Anställningsnummer på användaren, viktigt att det är samma anställningsnummer som finns registrerat hos banken.
* Markera Företagskort och komplettera med information kring vilken bank det gäller, fakturadag, vem som har betalningsansvar samt kredit- och debetkonto för kortet.

Privat betalningsansvar = Den anställde får fakturan för kreditkortet.
Företaget har betalningsansvar = Företaget mottar fakturan som avser kreditkortet.
Företagskort debet = Pengarna dras direkt från bankkontot.
Kreditkonto avser vilket bokföringskonto transaktionerna ska bokas upp mot, oftast är det ett 2-konto. I vårt exempel 2410.
Debetkonto används när den anställde har gjort ett köp som inte ska belasta företaget. Då bokas ingen kostnad eller moms upp utan kredit och debetkontot används. Oftast använder man sig av ett fordringskonto, i vårt exempel är det 1610.

 

kvitto-resa-kortinst.jpg


Fyll i fullmakten du fått via mail och skicka till din bank. Efter att fullmakten är inskickad dröjer det ca 2-3 bankdagar innan banken börjar skicka samtliga transaktioner in till Fortnox Kvitto & Resa.

Alla köp som görs med kortet kommer automatiskt in till tjänsten med belopp, datum och inköpsställe och till rätt användare. Snabbt och smidigt!

 

Läs mer här:
Så fungerar kortkoppling i Kvitto & Resa för användaren
Hantera leverantörsfaktura från banken i Kvitto & Resa